książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego. Wyniki badań z lat 1958-1965


Chwilowy brak pozycji!

Santok. Strażnica i klucz Królestwa Polskiego. Wyniki badań z lat 1958-1965

Zamelska-Monczak K. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2019
Seria: Origines Polonorum
ISBN: 978-83-66463-16-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 502
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

89.30 zł


Prowadzone ponad 50 lat temu badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Santoku dostarczyły bogatego zestawu źródeł ilustrujących życie mieszkańców na pograniczach Wielkopolski od VIII do XV wieku. Pozyskane dane pozwoliły określić charakter i prześledzić przemiany ośrodka santockiego od etapu osiedla usytuowanego w rozlewiskach Warty i Noteci, poprzez wieloczęściowy, rozległy gród, aż do niewielkiego gródka na kopcu.

Spis treści:

O autorach /9

Wstęp - Kinga Zamelska-Monczak /13

I. Kompleks osadniczy w Santoku. Dzieje badań i metodyka prac archeologicznych /18

I.1. Historia badań terenowych - Kinga Zamelska-Monczak /19
I.2. Metody eksploracji i dokumentacji - Kinga Zamelska-Monczak /34

II. Badania geologiczne nad pierwotnym ukształtowaniem terenu - Andrzej Piotrowski, Paweł Sydor, Tomasz Żuk /40

III. Dzieje Santoka w świetle źródeł pisanych - Aleksander Paroń /50

IV. Gród i podgrodzie wczesnośredniowieczne /69

IV.1. Wczesnośredniowieczne poziomy osadnicze we wnętrzu grodu (G I-G VII) - Kinga Zamelska-Monczak /70
IV.2. Wczesnośredniowieczne fazy osadnicze tzw. podgrodzia (P O-P 6) - Kinga Zamelska-Monczak /110
IV.3. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku - Kinga Zamelska-Monczak /132
IV.4. Wizualizacja wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku - Małgorzata Markiewicz /144

V. Analiza materiałów archeologicznych /153

V.1. Naczynia ceramiczne - Agnieszka Indycka-Grabarczyk, Kinga Zamelska-Monczak /154
V.2. Przedmioty z kości i poroża oraz z metali - Kinga Zamelska-Monczak /192
V.3. Wykorzystywanie surowca drzewnego - Tomasz Stępnik /226
V.4. Wybrane militaria - Rafał Wyganowski /242
V.5. Zabytki ze szkła - Joanna Sawicka /258
V.6. Przedmioty kamienne i ozdobne kamienie jubilerskie - Ewa Lisowska, Piotr Gunia /276
V.7. Przedmioty ze skóry - Anna Bogumiła Kowalska /288
V.8. Tekstylia z Santoka w świetle analiz specjalistycznych - Maria Cybulska, Jerzy Maik /296
V.9. Przędzalnictwo - Aleksandra Hurnowicz /308

VI. Analiza materiałów bioarcheologicznych /325

VI.1. Gospodarka zwierzętarni we wczesnośredniowiecznym Santoku. Studium archeozoologiczne - Marta Osypińska /326
VI.2. Palinologiczny zapis aktywności antropogenicznej w warstwach kulturowych santockiej osady przedgrodowej z VIII i IX w. Iwona Okuniewska-Nowaczyk /348

VII. Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne w okolicach Santoka w świetle wyników badań Archeologicznego Zdjęcia Polski (Stanisław Sinkowski) /358

VIII. Santocki kompleks osadniczy w późnym średniowieczu - Izabela Ignatowicz, Małgorzata Pytlak /368

IX. Santok we wczesnym średniowieczu - regni custodia et vlavis - Kinga Zamelska-Monczak /384

Summaries /393
Wykaz skrótów /415
Bibliografia /415
Indeks osób /441
Indeks nazw geograficznych i etnicznych /451
Spis rycin i tabel /457Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania