książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego

Nakład wyczerpany!

Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego

Buko A. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63760-69-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 640
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

110.00 zł


Spis treści
Wprowadzenie
Andrzej Buko 11
Tło archeologiczne i historyczne odkryć w Bodzi
1.1. Szlaki handlowe środkowej i dolnej Wisły w X–XI w. w świetle danych archeologicznych
Mateusz Bogucki
17
1.2. Kontekst historyczny znaleziska w Bodzi
Roman Michałowski
33
1.3. Odkrycia w Bodzi w kontekście wydarzeń na Rusi przełomu I i II tysiąclecia
Karol Kollinger
41
Cmentarz: położenie, stratygrafia, formy i zawartość grobów
2.1. Bodzia: lokalizacja stanowiska, przebieg badań, metody badawcze
Iwona Sobkowiak-Tabaka
53
2.2. Wpływ procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stan zachowania pochówków
na cmentarzysku szkieletowym w Bodzi
Iwona Hildebrandt-Radke
59
2.3. Katalog grobów i ich wyposażenia (wersja skrócona)
Iwona Sobkowiak-Tabaka
66
2.3. Aneks A Katalog obiektów
Iwona Sobkowiak-Tabaka
82
2.3. Aneks B Uwagi na temat szczątków zwierzęcych z terenu cmentarzyska
Marta Osypińska
87
2.3. Aneks C Tkaniny z cmentarzyska w Bodzi, stan. 1
Jerzy Maik
91
2.3. Aneks D Analizy dendrologiczne i makroskopowych szczątków roślin
Joanna Koszałka
95
2.3. Aneks E Analiza ceramiki pradziejowej i wyrobów krzemiennych z cmentarzyska
Iwona Sobkowiak-Tabaka
99
Elementy wyposażenia grobowego
3.1. Ogólna charakterystyka znalezisk
Andrzej Buko
105
3.2. Przybory kupieckie
Michał Kara
107
3.3. Uzbrojenie
Michał Kara
115
3.4. Status i magia. Ozdoby elit z Bodzi
Władysław Duczko
131
3.5. Paciorki szklane
Maria Dekówna i Tomasz Purowski
153
3.6. Paciorki z kamieni półszlachetnych
Renata Czech-Błońska
207
3.7. Zespół unikalnych paciorków z grobu D171
Renata Czech-Błońska, Jan Krajczewski
215
3.8. Przedmioty żelazne
Tomasz Sawicki
229
3.9. Skórzane elementy stroju w pochówkach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Bodzi
Anna Bogumiła Kowalska
253
3.10. Naczynia z gliny i drewna
Kinga Zamelska-Monczak
265
3.11. Wyroby z poroża i kamienia
Kinga Zamelska-Monczak
277
3.12. Obol zmarłych
Stanisław Suchodolski
285
3. Aneks A Badania materiałoznawcze wybranych znalezisk z cmentarzyska w Bodzi
Zdzisław Hensel
305
3. Aneks B Analiza chemiczna elementów wagi składanej z grobu E41 w Bodzi
Paweł Gan
319
3. Aneks C Wyniki badań radiograficznych i termowizyjnych miecza z grobu nr E864/I w Bodzi
Mateusz Osiadacz, Paweł Skrzypczak
323
Obrzędowość pogrzebowa
4.1. Organizacja przestrzeni grzebalnej, rytuał i obrządek pogrzebowy
Michał Kara
329
4.2. Próba rekonstrukcji skrzyń trumiennych
Tomasz Sawicki
381
4.3. Pozostałości drewna z cmentarzyska: aspekt symboliczny
Joanna Koszałka
407
Populacja z cmentarzyska w Bodzi
5. Populacja z cmentarzyska w Bodzi w świetle danych antropologicznych
Alicja Drozd-Lipińska, Tomasz Kozłowski
412
Miejscowi czy obcy?
6.1. Badania izotopowe pochówków z Bodzi
T. Douglas Price i Karin Margarita Frei
425
6.2. Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi
Wiesław Bogdanowicz, Tomasz Grzybowski i Magdalena M. Buś
437
Przesłanki Chronologiczne
7. Chronologia cmentarza
Andrzej Buko, Michał Kara
446
7. Aneks A Wyniki kalibrowanych datowań radiowęglowych prób z cmentarzyska w Bodzi
wykonanych w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym metodą 14C AMS Tomasz Goslar
453
7. Aneks B Wyniki kalibrowanych datowań radiowęglowych prób z cmentarzyska w Bodzi
wykonanych metodą konwencjonalną w Laboratorium Datowań Bezwzględnych
w Cianowicach k. Krakowa
Marek Krąpiec
455
Europejski kontekst cmentarzyska w Bodzi
8.1. Cmentarzysko w Bodzi w kontekście odkryć w północno-zachodniej i wschodniej Europie
Michael Müller-Wille
459
8.2. Cmentarzysko w Bodzi w kontekście praktyk funeralnych ludności ziem polskich
2. połowy X–XI w.
Michał Kara
481
Nowa jakość obrzędowości pogrzeb owej
9. Cmentarzysko w Bodzi w świetle wyników badań interdyscyplinarnych
Andrzej Buko
488
Bibliografia 511
Spis rycin i tabel
Spis rycin 561
Spis tabel 572
List of figures 575
List of tables 586
Summary 591
Indeks osób 621
Indeks geograficzny i etniczny 633
Zawartość Płyty CD
2.3. Katalog grobów i ich wyposażenia
Iwona Sobkowiak-Tabaka
3.4. Katalog metalowych ozdób z zespołów grobowych w Bodzi, stan. 1
Renata Czech-Błońska
3.5. Katalog paciorków szklanych z Bodzi, stan. 2
Maria Dekówna, Tomasz PurowskiRecenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania