książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry

Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry

Chocieszewice, Gębice, Gostyń, Kobylepole, Pępowo, Smogorzewo, Wydawy Janik B., Rostworowski S. J. Towarzystwo Eduk.-Kultur. Ziemi Pępowskiej
Rok wydania: 2011
ISBN: 83-923269-9-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 560
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

77.00 zł


To obszerne, 560 stronicowe dzieło, które jest wynikiem osobistych pasji badawczych autorów. Wypełnia lukę, jaka istnieje w piśmiennictwie historycznym związanym z losami ziemiaństwa wielkopolskiego. Bogusław Janik i Stanisław Jan Rostworowski prowadzą nas śladami życiorysów poszczególnych postaci i rodzin związanych z ziemią gostyńską. Znajdziemy tu zatem losy rodzin Konarzewskich, Gostyńskich, Radzewskich i Mycielskich. Najobszerniejsza część książki to ponad 200 stron korespondencji Stanisława Rostworowskiego z lat 1922-1939, składająca się z dziesięciu rozdziałów. Listy te powstały w wyniku rozdzielenia małżonków. Stanisław Rostworowski był bowiem zawodowym wojskowym, a jego żona zajmował się majątkiem w Gębicach. Publikacja składa się ze słowa wstępnego, które przygotował Ryszard Biberstajn, szesnastu rozdziałów oraz bibliografii, netografii, spisu ilustracji, indeksu osób oraz indeksu nazw geograficznych i etnicznych. Książkę wydano starannie, w twardej oprawie. Ma liczne, barwne ilustracje.Spis treści:

Wstęp

I. Konarzewscy herbu Wręby

II. Genealogia Radzewskich herbu Łodzia, właścicieli części Gostynia z przyległościami

III. Kalendarium Borków Gostyńskich (wybór). Genealogia

Wstęp

Kalendarium Borków Gostyńskich (wybór)

Genealogia Borków Gostyńskich herbu Gryzima

IV. Mycielscy herbu Dołęga - linia chocieszewicka

1. Weronika i Maciej Mycielscy

2. Józef Mycielski - wojewoda inowrocławski

3. Jan Nepomucen Mycielski - starosta ośnicki

4. Michał Mycielski w latach przełomu

5. Teodor Mycielski - arystokrata - ziemianin

6. Ludwik Mycielski - powstaniec styczniowy

7. Ignacy Mycielski ze Smogorzewa

V. Mycielscy z Kobylepola

1. Anna i Stanisław Mycielscy

2. Generał Michał Mycielski

3. Ludwik Mycielski - bohater powstania listopadowego

4. Józef Mycielski z Kobylepola

5. O. Michał Mycielski SJ

6. Ludwik Mycielski z Gałowa i Gębic

VI. Przydatek do Kontraktu Sprzedaży Chocieszewic, czyli Testament Teodora Mycielskiego

Wstęp

Przydatek do kontraktu sprzedaży Chocieszewic

VII. Dzieje rezydencji

1. Chocieszewice

2. Wydawy

VIII. Tablice genealogiczne Mycielskich (wybór)

IX. Pałac w Gębicach

X. Korespondencja Stanisława Rostworowskiego z lat 1922-1939

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy... W kręgu strajku rolnego

Rozdział drugi... Listy rodzinne słane z Poznania

Rozdział trzeci... Z pobytu majora w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie

Rozdział czwarty... Ppłk Rostworowski w nieustannych rozjazdach

Rozdział piąty ... Czas przewrotu majowego

Rozdział szósty... W Hrubieszowie w 2 pułku strzelców konnych

Rozdział siódmy... Nieśwież - siedziba 27 pułku ułanów

Rozdział ósmy... Ćwiczenia w rejonie Nowogródka i Lidy

Rozdział dziewiąty ... Ponad pięć lat pobytu w Brodach

Rozdział dziesiąty ... Powrót do gniazda - do Gębic

XI. Rostworowscy z Gębic w latach wojny i okupacji niemieckiej

XII. Ludwik Rostworowski - więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego

XIII. Listy Antoniny Pudelewicz z lat 1939-1943 , 1945 ido JWP Hrabiny Zofii Rostworowskiej

Wprowadzenie

Listy

XIV. Mowa żałobna ks. Stanisława Szczerbińskiego COr wygłoszona 13 X 1971 r. na Świętej Górze koło Gostynia na pogrzebie Zofii z Mycielskich Skrzyńskiej primo voto Rostworowskiej

XV. Z dziejów kościoła w Pępowie

1. Kościół w Pępowie a sprawy narodowe i społeczne. Tło historyczne (cz. I)

2. Ksiądz Cyprian Wojciech Jarochowski - więzień stanu 1863-1865

3. Ksiądz Michał Tomaszewski (1872-1940)

4. Synowie organisty

5. Kościół w Pępowie a sprawy narodowe i społeczne . Tło historyczne (cz. II)

XVI. Pokolenia fundatorów Świętej Góry

Bibliografia

Netografia

Spis ilustracji

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych i etnicznychRecenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania