książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie

Średniowieczny zespół rezydencjonalny na Górze Katedralnej w Chełmie

Buko A. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-9531-539-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 464
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

49.00 zł


Góra Katedralna w Chełmie od dawna pozostaje symbolem niemal tysiącletniej historii miasta, ale zarazem wielką zagadką badawczą. Już w odległej przeszłości podejmowano próby rozpoznania pierwotnej topografii wzgórza, na którym znajdować się miały, zgodnie z przekazem Kroniki halicko-wołyńskiej, wymienione imiennie świątynie oraz pozostałości XIII-wiecznej rezydencji króla Daniela Romanowicza – władcy, któremu Chełm zawdzięcza status nieformalnej stolicy księstwa halicko-wołyńskiego. Monografia, którą udostępniamy, ukazuje się po ponad stu latach od momentu podjęcia wykopalisk i jest pierwszą interdyscyplinarną pracą dotyczącą złożonych dziejów tego miejsca. Włączono do niej wyniki dotychczasowych badań, w tym wiele unikatowych znalezisk i niemających analogii w tej części kontynentu, odkryć archeologicznych.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania