książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny archeologia , średniowiecze
Studia nad dawną Polską. Tom 5

Studia nad dawną Polską. Tom 5

Praca zbiorowa Muzeum Początków Państwa Polskiego
Rok wydania: 2017
ISBN: 978–83–61391–14–2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 196
Wymiary: 170 x 240
Tom: 5

Dostępność: Na półce

37.80 zł


Najnowszy, piąty tom „Studiów nad dawną Polską” zawiera siedem artykułów w formie krótkich monografii przygotowanych głównie przez pokolenie polskich badaczy związanych z ośrodkami naukowymi Poznania, Szczecina, Krakowa i Gdańska. W opracowaniach tych przedstawiono zróżnicowane tematycznie treści z zakresu archeologii, archeozoologii, historii i architektury. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszym tomie publikacje będą tradycyjnie cieszyły się zainteresowaniem naszych Czytelników.


Artykuły:

Kinga Zamelska-Monczak (Poznań)
Grody w Międzyrzeczu i Santoku – podobieństwa i różnice

Marta Osypińska (Poznań)
Gospodarka zwierzętami we wczesnośredniowiecznym Szczecinie

Andrzej Janowski (Szczecin)
Ekloga Teodulusa w obrazach. Kilka uwag o treściowych wzorcach średniowiecznych przedstawień ikonograficznych

Michał Wojenka (Kraków)
Władysław Łokietek w grotach Ojcowa

Dariusz Niemiec (Kraków)
Trzynastowieczne fortyfikacje Krakowa

Stanisław Pasiciel (Gniezno)
Świętokrzyska fundacja księcia Henryka IV we Wrocławiu – podwójna kaplica
czy dwukondygnacyjny kościół?

Maciej Badowicz (Gdańsk)
Konsumpcja wina w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV–XV wieku – studium zagadnieniaSeria monografii zbiorowych „Studia nad dawną Polską” wydawana jest przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie od 2008 roku. Początkowo ukazywało się pokłosie wykładów monograficznych związanych z dziejami Polski wygłoszonych przez zaproszonych do Muzeum wybitnych uczonych reprezentujących różnorodne dziedziny nauk historycznych i przyrodniczych. Od 2013 roku zrezygnowano z tej formuły i rozpoczęto zamieszczanie w jej ramach artykułów zamawianych przez wydawcę. Zakres tematyczny jednak niezmiennie nawiązuje do polskiego średniowiecza. Naszym zamysłem jest upowszechnianie wiedzy o tym okresie historii Polski, stąd skrócona, przystępna dla ogółu czytelników forma poszczególnych publikacji, zachowujących wszakże pełne rygory warsztatu naukowego. Zgodnie ze statutowym zakresem działalności naszej placówki będziemy dążyć sukcesywnie do jak najszerszej prezentacji w „Studiach nad dawną Polską” wiedzy o wczesnym średniowieczu, a zwłaszcza o czasach związanych z początkami polskiej państwowości.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania