książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Silesia Antiqua 50

Silesia Antiqua 50

Demidziuk K. (red.) Muzeum Miejskie Wrocławia
Rok wydania: 2015
ISBN: 0080-9594

Oprawa: miękka
Ilość stron: 550
Wymiary: 165 x 235
Tom: 50

70.00 zł


SPIS TREŚCI

Od Redakcji
Henryk Grocholski – artysta-plastyk i muzealnik (Krzysztof Demidziuk, Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)

ARTYKUŁY
Jarosław Bronowicki (Wrocław): Osadnictwo paleolityczne w Kotlinie Dzierżoniowskiej
Jarosław Bronowicki (Wrocław): Artefakty krzemienne kultury unietyckiej ze stanowiska Ślęża 13, pow. wrocławski
Agata Hałuszko, Mateusz Krupski, Marek Grześkowiak (Wrocław): Potencjał informacyjny tomografii komputerowej, mirfologii i chromatografii gazowej w badaniach pochówków ciałopalnych na przykładzie materiałów ze stanowiska Rolantowice 2
Marcin Bohr (Wrocław): Piece garncarskie z Ligoty Woźnickiej, pow. lubliniecki i Mściwojowa, pow. jaworski. Przyczynek do badań nad garncarstwem warsztatowym kultury przeworskiej
Łukasz Antosik, Sylwia Siemianowska (Łódź, Wrocław): Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
Anna Kubicka, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski, Paweł Rajski (Wrocław): Pierwsze systematyczne badania archeologiczne na zamku Chojnik
Artur Boguszewicz (Wrocław): Metalowe elementy pasów w późnym średniowieczu na Śląsku w świetle materiałów archeologicznych pochodzących z zamków
Sylwia Siemianowska (Wrocław): Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949–1961, 1963
Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski (Wrocław): Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949–1961, 1963. Komentarz technologiczny
Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski, Czesław Lasota, Jerzy Piekalski (Wrocław): Z badań średniowiecznej i wczesnonowożytnej Trzebnicy. Kwartał zabudowy przy ulicach Obrońców Pokoju i Kościelnej

ZABYTKI SPOZA ŚLĄSKA W ZBIORACH MUZEUM

Europa:
Grecka fibula typu „millwheel” ze zbiorów Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (Agata Kubala)
Wczesnolateński miecz ze zbiorów Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (Krzysztof Demidziuk, Piotr Łuczkiewicz)

MUZEA I OCHRONA ZABYTKÓW

Bytom:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu za rok 2013
(Marian Pawliński)
Legnica:
Sprawozdanie Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy za rok 2013 (Tomasz Stolarczyk)
Środa Śląska:
Sprawozdanie z działalności archeologicznej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej w roku 2013 (Grzegorz Borowski)
Wrocław:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia za rok 2013 (Katarzyna Ślipko-Jastrzębska)
Wystawa „Homo Faber czyli narzędzia dawniej i dziś” (Paweł Madera, Magdalena Szczecińska)
Zgorzelec:
Sprawozdanie z działalności Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu w dziedzinie archeologii w roku 2013 (Małgorzata Zysnarska)

ODKRYCIA I BADANIA

Boguszyn, pow. kłodzki (Jarosław Bronowicki, Andrzej Kosicki)
Grodziszcze, pow. świdnicki (Jarosław Bronowicki)
Jordanów Śląski, pow. wrocławski (Jarosław Bronowicki)
Karwiniec, pow. oleśnicki (Radosław Jarysz)
Kiełczyn, pow. dzierżoniowski (Jarosław Bronowicki)
Nowizna, pow. dzierżoniowski (Jarosław Bronowicki)
Podtynie, pow. kłodzki (Jarosław Bronowicki)
Radłowice, pow. oławski (Jarosław Bronowicki, Antonín Přichystal)
Radwanice, pow. wrocławski (Ewa Dreczko, Marta Mozgała-Swacha, Tomasz Murzyński)
Stęszów, pow. wołowski (Grzegorz Borowski, Marek Grześkowiak)
Syców, pow. oleśnicki (Radosław Jarysz)
Wrocław-Muchobór Wielki (Maria Sikorska, Jarosław Bronowicki, Adam Degler)
Śląsk (Radosław Jarysz)

HISTORIA ARCHEOLOGII

Antyczne naczynia gliniane ze zbiorów Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego w Raciborzu i ich peregrynacja do 1945 roku (Krzysztof Demidziuk)
Pierwsza wersja stałej wystawy archeologicznej w Śląskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu (Krzysztof Demidziuk)
Czy archeologia jest nauką humanistyczną? (Krzysztof Demidziuk)

ARCHIWALIA
Pruskie Górne Łużyce w pierwszej części prowincjonalnego katalogu znalezisk archeologicznych Juliusa Zimmermanna z roku 1877 (Krzysztof Demidziuk)

NEKROLOGI

Barbara Czerska

Wskazówki dla Autorów
Hinweise für Authoren
Guide for authorsOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania