książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria fortyfikacje i podziemia
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Twierdze osiemnastowiecznej Europy Tom III

Twierdze osiemnastowiecznej Europy Tom III

Trąbski M. (red.) Wyd. Uniwersytetu Human.-Przyrod. J.Długosza
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66536-23-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 644
Wymiary: 170 x 250

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

84.00 zł


Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp (Maciej Trąbski) ...................................... 13
Wprowadzenie
Bogusław Dybaś
Wokół aspektów prawnych i ustrojowych budowy i funkcjonowania
fortyfikacji w epoce nowożytnej. Traktaty prawne o budowie
i używaniu fortyfikacji z XVII i XVIII w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Grzegorz Podruczny
Zmiana roli twierdz i wojny fortecznej w XVIII w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Twierdze europejskie w ogniu walk
Paweł Krokosz
Gdzie przyjąć wroga – w twierdzy czy w polu?
Strategia i taktyka armii rosyjskiej w latach 1707–1709 ................ 49
Siergiej Iwaniuk
Twierdza Połtawska w czasie oblężenia przez armię Karola XII
– fortyfikacje, garnizon i artyleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Łukasz Pabich
Zdobycie twierdzy Temeszwar
– finał kampanii ks. Eugeniusza Sabaudzkiego z 1716 r. .............. 107
Małgorzata Karkocha
Oblężenie i szturm Oczakowa (17 XII 1788)
w relacjach prasy warszawskiej ................................... 129
Twierdze Rzeczypospolitej w epoce stanisławowskiej
Michał Filipowicz
Karpackie fortyfikacje konfederatów barskich
w świetle najnowszych badań archeologicznych
– ze szczególnym uwzględnieniem obozu nad Wysową ............. 147
6 7
Wojciech Kęder
Zamek wawelski w okresie Konfederacji Barskiej
w świetle dokumentów papieskiego Sekretariatu Stanu .............. 185
Łukasz Cholewiński
Problematyka twierdz w obradach sejmowych w latach 1773–1786 ... 195
Garnizony i więzienia
Zbigniew Hundert
Garnizony ordynaryjne w Koronie u progu XVIII w. ............... 213
Valdas Rakutis
Garnizon Białej w czasach ks. Hieronima
Floriana Radziwiłła (1747–1760) ............................... 227
Rafał Niedziela
Francuskie twierdze jako więzienia stanu
w czasach Ludwika XV i Ludwika XVI (1715–1789) .............. 249
Twierdze europejskie poza Europą
Mariusz Balcerek
Dawne kurlandzkie fortyfikacje
na Wyspie Św. Andrzeja w Gambii w XVIII w. ..................... 265
Maciej Trąbski
Fortyfikacje na terenie Florydy jako część
systemu zabezpieczającego wschodnie wybrzeże
Wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w I połowie XVIII w. .............. 287
Twierdze w epoce napoleońskiej
Ireneusz Wojewódzki
Osiemnastowieczne korzenie brytyjskich wież martello ........... 353
Patrycjusz Malicki
Wojna oblężnicza na Śląsku podczas kampanii lat 1806–1807
ze szczególnym uwzględnieniem oblężenia Nysy .................. 375
Spis treści
7
Dawid Madziar
Strategiczne znaczenie hiszpańskich twierdz Ciudad Rodrigo
i Badajoz podczas działań armii napoleońskiej w latach 1810–1811 . . 407
Андрей Лукашевич
Бобруйская и Динабургская крепости – фортификационное
планирование, строительство и защита (1810–1812) ............ 427
Twierdze w historiografii i w literaturze pięknej
Anna Czerniecka-Haberko
Między biografią a historią wojskowości,
czyli obraz Kazimierza Pułaskiego jako obrońcy Jasnej Góry
w ujęciu Władysława Konopczyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Norbert Morawiec
Niezawiniona tragedia czy przemyślana zbrodnia?
Historycy ukraińscy a rosyjsko-ukraiński dwugłos
w kwestii zdobycia Baturynu (1708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Paweł Jędrzejko
Konfiguracje i refiguracje, czyli rozważania o historiografii
i prawdzie pragmatycznej na marginesie relacji o masakrze
garnizonu fortu William Henry w Ostatnim Mohikaninie
Jamesa Fenimore’a Coopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Barbara Łuczak
Twierdza jako metafora: Victus. Upadek Barcelony 1714
Alberta Sáncheza Piñola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Źródła
Karol Kościelniak
Diariusz oblężenia Starego Bychowa w 1702 r. .................... 595
Tomasz Karpiński
Regulament warty, podług którego się każdy
w kamienieckim garnizonie regulować powinien .................. 619Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania