książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści

Nakład wyczerpany!

Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści

Szarszewski A., Piwek A., Samól P., Dargacz J., Darecka K. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-15-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 166
Wymiary: 220 x 270

Dostępność: Niedostępna

98.00 zł


Muzeum Gdań­ska oraz Okrę­gowa Izba Lekar­ska w Gdań­sku oddają miło­śni­kom histo­rii Gdań­ska książkę poświę­coną śre­dnio­wiecz­nej i nowo­żyt­nej histo­rii miej­skich szpi­tali. Przy­go­to­waną przez zespół histo­ry­ków, archi­tek­tów oraz kon­ser­wa­to­rów będzie można nabyć w pro­mo­cyj­nej cenie.

Książka „Ubo­dzy, cho­rzy, sie­roty. Szpi­tale daw­nego Gdań­ska w okre­sie śre­dnio­wie­cza i nowo­żyt­no­ści” liczy 166 stron i zawiera 70 ilu­stra­cji w 6 roz­dzia­łach. Publi­ka­cję przy­go­to­wali pro­fe­so­ro­wie Adam Szar­szew­ski i Alek­san­der Piwek oraz dok­to­rzy: Kata­rzyna Darecka, Piotr Samól i Janusz Dar­gacz.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania