książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmińskiej

Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmińskiej

Early Medieval Settlement in the Chełm Land Dzieńkowski T. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66463-48-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 720
Wymiary: 215 x 305

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

147.00 zł


Z przyjemnością informujemy, iż właśnie ukazała się archeologiczna monografia autorstwa dr. Tomasza Dzieńkowskiego. Publikacja Early Medieval Settlement in the Chełm Land / Wczesnośredniowieczne osadnictwo ziemi chełmskiej została wydana w prestiżowej serii U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS redagowanej przez prof. prof. Matthiasa Hardta i Marcina Wołoszyna.
Głównym „bohaterem” książki uczyniono źródła archeologiczne z VI-XIII w., a więc grody, osady, cmentarzyska i zabytki ruchome, pozyskane z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach zlokalizowanych w obrębie historycznej ziemi chełmskiej.
Znaczenie naukowe publikacji najlepiej opisują słowa prof. Andrzeja Buko ze wstępu Monografia Tomasza Dzieńkowskiego ma dla ziemi chełmskiej i szerzej – archeologii wczesnego średniowiecza ziem polskich znaczenie szczególne. Dotyczy bowiem procesów osadniczych w szerokiej perspektywie czasowej, bo niemal całego okresu średniowiecza. Po raz pierwszy w przypadku tego regionu otrzymaliśmy pełne opracowanie wyników badań archeologicznych ostatniego ćwierćwiecza, w tym wielu lat intensywnych wykopalisk prowadzonych przez Autora. Pozyskujemy zatem relację o wynikach tych przedsięwzięć niejako „z pierwszej ręki”.

Monografia została wydana w dwóch językach – angielskim i polskim. Liczy 720 stron na które składają się: tekst główny i katalog stanowisk zilustrowane bogatym materiałem ilustracyjnym (281 rycin) oraz bibliografia i indeks.

Wydanie drukiem monografii było możliwe dzięki współpracy kilku instytucji: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania