książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych. Ceramika naczyniowa

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych. Ceramika naczyniowa

The early medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research. Pottery finds Auch M., Trzeciecki M. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66463-49-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 512
Wymiary: 215 x 300

Dostępność: Na półce

115.50 zł


Przedkładane Czytelnikowi studium na temat ceramiki z Gródka nad Bugiem, jaką odkryto w trakcie badań z lat 1952–1955 jest kontynuacją prac nad publikacją materiałów pochodzących z badań dawnych na terenie zespołów osadniczych w Czermnie i Gródku, które są realizowane w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (projekt nr 11H 18 0344 86, pt. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku [Grody Czerwieńskie], część II, Dokończenie prac dokumentacyjnych [zadanie nr 1]). Projekt realizowany jest jako przedsięwzięcie polsko-niemieckie.

W 2018 r. opublikowano opracowanie na temat wyników badań dawnych w Gródku nad Bugiem2. Analiza odkrytej wówczas ceramiki – przygotowana przez Michała Aucha i Macieja Trzecieckiego – stanowi uzupełnienie tamtej publikacji. Podobnie postąpiliśmy w wypadku Czermna: publikacja wyników badań dawnych obejmowała osobny tom – przygotowany przez Michała Aucha – na temat ceramiki.

Jak już szeroko wyjaśniono4 zabytki odkryte w Gródku nad Bugiem były wielokrotnie przewożone, ostatecznie spoczęły w Muzeum w Zamościu (obecnie Muzeum Zamojskie w Zamościu). W połowie lipca 2017 r. ogromny zbiór zabytków ruchomych z Gródka (ale i kilku innych stanowisk) został wypożyczony z Muzeum w Zamościu i rozpoczęto jego porządkowanie. Zadanie to – finansowane przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – zostało wykonane przez Katarzynę Kuźniarską.

Szczęśliwym trafem uporządkowany zbiór naczyń z Gródka (125189 fragmentów, w tym 31397 ułamków naczyń pradziejowych5 i 93792 wczesno-, późnośredniowiecznych i nowożytnych) został przewieziony do Warszawy w lutym 2019 r. a więc na chwilę przed lockdownem związanym z pandemią COVID 19. Umożliwiło to realizację prac analitycznych, ostatecznie ukończonych wiosną 2021 r. Finalizacja prac przedłużała się w związku z częściowym zamknięciem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie w latach 2020-2021, w związku z kolejną falą pandemii. Dopiero po uzyskaniu dostępu do Laboratorium IAE PAN możliwe było wykonanie analiz składu chemicznego ceramiki z Gródka (publikowanej jako aneks I, autorstwa Michała Aucha).

Część materiału ceramicznego – niestety – zaginęła. Należy o tym pamiętać, czytając np. o małej ilości ceramiki specjalnej (naczynia szkliwione, korczagi) z Gródka. Z tego względu tak ważnym jest kontynuowanie badań na stanowisku. W 2020 r. Anna Hyrchała uporządkowała całość materiału związanego z badaniami wykopaliskowymi jakie przeprowadziła w 2018 r. w Gródku na stanowisku 35. Odkryte tu piece z oczywistych powodów łączą się z opracowaniem ceramiki z Gródka. W styczniu-lutym 2020 r. ceramika ze stanowiska 35 została przewieziona do Warszawy i opracowana przez Michała Aucha i Macieja Trzecieckiego. Wstępne wyniki tych prac publikowane są w tym tomie w formie aneksu II (autorstwa Michała Aucha, Anny Hyrchały i Macieja Trzecieckiego).

Marcin Wołoszyn

Lipsk – Rzeszów, 1 sierpnia 2021Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania