książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Wojskowość Słowian połabskich Tom II

Wojskowość Słowian połabskich Tom II

Babij P. Chronicon
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-955519-6-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 630
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

63.00 zł


Spis treści
Wstęp / 9
I.TECHNIKA WOJSKOWA / 11

Uzbrojenie i oporządzenie indywidualne / 14
Uzbrojenie zaczepne / 16
Uzbrojenie ochronne / 103
Ubiór i oporządzenie indywidualne / 129
Oporządzenie jeździeckie / 147
Uzbrojenie indywidualne. Podsumowanie i wnioski / 163
Uzbrojenie zespołowe / 173
Fortyfikacje / 181
Morska technika wojskowa / 207

II. BITWY, POTYCZKI, ZAGONY. DZIAŁANIA WOJENNENA LĄDZIE / 221
Od Święciny do Raxy / 222
Bitwa nad Święciną / 222
Starcia na pograniczu w początkach IX w. / 225
Zdrada i skrytobójstwo po raz pierwszy / 227
Wspólna wyprawa Franków, Obodrzyców i Sasów / 230
Bitwa pod Łączynem / 231
Potyczki w cieniu grodów / 242
Bitwa nad Raxą / 246
Od bitwy Wolinian z Mieszkiem do walk Ranów przeciwkoWaldemarowi / 259
Wichman i Wolinianie przeciwko Mieszkowi / 259
Bitwa w Białoziemiu / 263
Starcia wokół pogranicznych grodów, X/XI w. / 265
Wojny z Bolesławem Chrobrym / 267
Najazd Kanuta Wielkiego / 269
Walki na pograniczu. Pojedynek / 270
Bitwa pod Hedeby / 271
Bitwapod Przesławą / 279
Zimą w kraju Luciców / 281
Zdrada i skrytobójstwo po raz drugi / 283
Bitwa pod Śmiłowem / 284
Wypad Mściwoja na Linian / 287
Henryk Gotszalkowic kontra Niels, król Danii / 289
W trudnym terenie. Zagony łupieżcze z początków XII w. / 293
Wyprawy Henryka Gotszalkowica na Rugię / 294
Wojna na wyniszczenie. Walki o Wagrię / 301
Bitwa na półwyspie Wittow / 302
Bitwa pod Wierchami / 307
Epilog. Bitwa na półwyspie Zudar / 314
Taktyka działań na lądzie: podsumowanie / 316

III. OBLEGANIE I OBRONA GRODÓW / 325
Brenna i Gana / 326
Wichman i Słowianie Połabscy jako zdobywcy i obrońcy grodów / 327
Hawelberg i Brenna / 330
Słowianie pod Arneburgiem / 332
Lucice przeciwko grodom Chrobrego i Obodrzyców / 334
Gród Płonia jako pułapka / 336
Zimowe oblężenie Brenny przez margrabiego Udona / 340
Walka o panowanie nad Wagrią: Płonia i Segeberg / 340
Pierwsze ostrzeżenie. Arkona, 1136 r. / 343
Lubeka, Segeberg, Utyń. Niklot uprzedza krzyżowców / 346
Niklot jako obrońca. Walki pod Dubinem / 349
Długie oblężenie Brenny przez Albrechta Niedźwiedzia / 351
Taktyka spalonej ziemi i wojna podjazdowa. Ostatnia walkaNiklota / 352
Nowatorskie metody? Oblężenie Orla przez Henryka Lwaw 1163 r. / 355
Mechlin, Iłów, Kuczyn i Małachów. Ostatnia kampaniaPrzybysława,
1164 r. / 361
Duńczycy kontra Wołogoszcz / 364
Zwycięstwo obrońców Arkony / 365
Arkona: ostatnia walka / 367
Epilog. Gród Chocimira / 378
Taktyka oblegania i obrony grodów. Podsumowanie / 389
IV. DZIAŁANIA WOJENNE NA MORZU I WSPÓŁDZIAŁANIEFLOTY Z SIŁAMI
LĄDOWYMI / 397
Wyprawa na Eselfelth / 397
Bitwa trzech królów w Oresundzie / 398
Lucice na rzekach i morzach / 401
Walka z Egilem Krwawym / 402
Powrót Gotszalkowica / 402
Napad Ranów na Starą Lubekę / 403
Zdobycie Starej Lubeki przez Wagrów / 406
Współpraca konnicy i floty podczas kampanii Niklota / 407
Rugijscy sojusznicy knezia Obodrzyców / 411
Najazd na Roskilde / 413
Starcie pod Borslunde / 418
Złupienie Arhus / 419
Rugia celem odwetu. Opis bitwy morskiej / 420
Flota w działaniach obronnych na półwyspie Wittow / 423
Walki w ujściu Warnawy / 424
Epilog. Esbern kontra słowiańscy piraci / 426
Taktyka działań floty i jej współpraca z oddziałami
lądowymi.Podsumowanie / 428

ZAKOŃCZENIE. POMIĘDZY SKANDYNAWIĄ,NIEMCAMI I POLSKĄ. NATURALNE I
POLITYCZNEUWARUNKOWANIA WOJSKOWOŚCI SŁOWIANPOŁABSKICH / 433
Połabska technika wojskowa / 436
Działania na lądzie: zagony, zasadzki i bitwy w otwartym polu / 440
Sztuka zdobywania i obrony grodów / 443
Wykorzystanie floty w działaniach wojennych / 445
Przemiany i odmiany połabskiej wojskowości / 446
Wnioski / 449

Aneks / 455
Wykaz skrótów / 571
Bibliografia / 575
Indeks nazw geograficznych i etnicznych / 603
Indeks osób / 617
Zusammenfassung / 627Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania