książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Nakład wyczerpany!

Zawód dentysty - lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Urbanek B. (red.) Makmed
Rok wydania: 2007
Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w.
ISBN: 978-83-924475-3-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 291
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

58.00 zł


Dentysta, lekarz stomatolog jest drugim zawodem, obok farmaceuty, który w społecznym odczuciu, w tym i opinii prasowej, nie zawsze należał do grupy cenionych a nawet poważanych profesji. Jego reprezentanci byli poddawani krytyce i często stawali się przedmiotem drwiny. Przy czym niezbyt pochlebne zdania o dentystach znajdujemy nie tylko w polskich publikacjach...
Na tę ocenę, nie zawsze oczywiście sprawiedliwą rzutowało wielowiekowe zapóźnienie w zakresie wiedzy i nauki.
Dentystyka już w XIX wieku ewoluowała i stawała się coraz bardziej szanowaną profesją. Coraz częściej była także uprawiana jako samodzielna dyscyplina naukowa w rozwijających się katedrach i zakładach uniwersyteckich.
Niniejsza publikacja, trzecia w ramach serii Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w., podobnie jak poprzednie, próbuje ukazać kształtowanie się zawodu dentysty - lekarza stomatologa w dwóch stuleciach, poprzez zaprezentowanie zmieniającego się w czasie statusu i warsztatu pracy jak również poprzez przybliżenie sylwetek i dorobku naukowego niektórych wybitnych jego przedstawicieli.

Spis treści:

Wstęp
1. O pielęgnowaniu zębów. Wskazówki higieniczne lekarzy dentystów zamieszczane na łamach popularnych prac w II połowie XIX wieku
2. Czy "w jedności siła"? Geneza galicyjskiego konfliktu lekarze - technicy dentystyczni
3. Działalność warszawskich szkół dentystycznych na łamach czasopism medycznych w latach 1891-1923
4. Między dentystyką a poezją. Edward Słoński (1872-1926)
5. Jonas, Julius i Walter Bruckowie - rodzina wrocławskich dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych dentystów, lekarzy i stomatologów
6. Polskie czasopiśmiennictwo stomatologiczne w okresie międzywojennym 1918-1939
7. Wyposażenie gabinetów dentystycznych i pracowni techniczno-dentystycznych
na ziemiach polskich w latach 1898-1939
8. Reklama dentystyczna w Warszawie od II połowy XIX wieku do 1939 roku
9. Działalność społeczna i organizatorska lekarzy dentystów pierwszej połowy XX wieku
10. Uprawnienia dentystów polskich w okresie międzywojennym
11. Projekty zmian w kształceniu dentystów w kontekście zjazdów na łamach prasy okresu międzywojennego
12. Zawód lekarza dentysty w świetle ogłoszeń z "Przeglądu Dentystycznego" oraz "Kroniki Dentystycznej" w latach 1925-1937
13. Organizacje zawodowe stomatologów na ziemiach polskich w latach 1905-1950
14. Kompetencje i tytuły zawodowe dentystów w świetle polemik prasowych na łamach "Służby Zdrowia" w latach 1949-1957
15. Profesor Marian Zeńczak (1891-1948), środowisko rodzinne, droga życiowa i zawodowa
16. Kształtowanie się wrocławskiego środowiska stomatologii akademickiej w latach 1945-1989
17. Dentyści i ich działalność na Ziemi Ciechanowskiej do 1998 roku
18. Graficzne znaki książkowe lekarzy i współczesnych stomatologów polskichOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania