książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Zawód pielęgniarki na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku

Nakład wyczerpany!

Zawód pielęgniarki na Ziemiach Polskich w XIX i XX wieku

Urbanek B. (red.) Makmed
Rok wydania: 2008
Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w.
ISBN: 978-83-86062-82-9

Oprawa: twarda
Ilość stron: 464
Wymiary: 175 x 245

Dostępność: Niedostępna

78.00 zł


Kolejny tom rozważań o zawodach medycznych, poświęcony tym razem pielęgniarkom.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Pielęgniarki w polskim Sejmie i Senacie
3. Zmagania o profesję w XIX i XX wieku (do 1963 roku)
4. Opieka nad chorym na ziemiach polskich pod ruskim zaborem na przełomie XIX i XX w., na przykładzie rejencji bydgoskiej
5. Kształtowanie się specjalności pielęgniarki pediatrycznej
6. "Przytulisko" franciszkanek warszawskich
7. Rola ewangelickich diakonis na ziemiach polskich od połowy XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem Diakonatu "Eben Ezer" na Śląsku Cieszyńskim
8. Udział Polaków w misyjnej opiece pielęgniarskiej do 1939 roku
9. Opieka medyczna robotników Zakładów Żyrardowskich w latach 1884-1914
10. Zgromadzenie ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo a krakowskie pielęgniarstwo (do I poł. XX w.)
11. Przemiana duchowa Hanny Chrzanowskiej
12. Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w latach 1918-1969
13. Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych - powstanie i działalność w latach 1925-1939
14. Prawne regulacje w pielęgniarstwie w II Rzeczpospolitej
15. Szkoła pielęgniarek na Czystem w Warszawie
16. Polskie podręczniki do nauki pielęgniarstwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego
17. Przygotowanie zawodowe pielęgniarek społecznych w okresie międzywojennym
18. Higienistki szkolne w profilaktyce opieki zdrowotnej w latach 1918-1939
19. Wkład czasopisma "POLSKI CZERWONY KRZYŻ" w rozwój zawodowy pielęgniarstwa w okresie II Rzeczpospolitej
20. Pielęgniarstwo psychiatryczne na łamach "Przewodnika Pielęgniarskiego"(1929-1933)
21. Sanitarno-medyczne zaopatrzenie wielkiej migracji ludności w Polsce w latach 1944-1948
22. Średnie szkolnictwo pielęgniarskie w latach 1949-1963 w świetle artykułów prasowych na łamach "Służby Zdrowia"
23. Wkład Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w kształcenie zawodowe pielęgniarek
24. Pierwsze polskie podręczniki i obcojęzyczne przedruki dla średniego personelu medycznego w latach 1948-1960
25. Kształtowanie się wyższego szkolnictwa pielęgniarskiego
26. Władza PRL a środowisko zawodowe w świetle dokumentów Archiwum Akt Nowych
27. Wizerunek pielęgniarki w plakacie propagandowym po II wojnie światowejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania