książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Życie codzienne przez pryzmat rzeczy

Nakład wyczerpany!

Życie codzienne przez pryzmat rzeczy

Kucypera P. (red.), Wadyl S. (red.) Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2010
Seria: Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce
ISBN: 9788323125433

Oprawa: miękka
Ilość stron: 360
Wymiary: 160 x 225

Dostępność: Niedostępna

31.50 zł


Oddajemy w ręce czytelnika tom będący pokłosiem drugiej już edycji sesji naukowej Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce o temacie przewodnim Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, która odbyła się w dniach 16-17 kwietnia 2009 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W centrum zainteresowań organizatorów konferencji, jej uczestników oraz autorów partycypujących w niniejszej publikacji leży, poznawane dzięki materialnym pozostałościom ludzkiej aktywności, szerokie spektrum zachowań społecznych w wiekach średnich. Postrzeganie człowieka przez pryzmat immanentnie z nim związanej materialności, konkretnie jednego z jej przejawów, tj. wytworów, jest zagadnieniem związanym z nowszymi "trendami" w teorii badań antropo-archeologicznych, takimi jak tekstualizm, biografia rzeczy, obiektyfikacja czy archeologia symetryczna. Rozpatrywane jest w tle dyskusji nt. kultury materialnej, nie tyle jako terminu porządkującego, ale jako jednego z przejawów kultury pojmowanej holistycznie.

Spis treści:

Wojciech Chudziak - Kilka uwag o archeologii wczesnego średniowiecza na tle współczesnych nauk historycznych /9
Joanna Stępniak - "Męskie" i "kobiece". O kreowaniu różnic rodzajowych w procesie socjalizacji na przykładzie wczesnego średniowiecza /15
Paweł Szczepanik - Przedmiot jako zapis porządku kosmologicznego Słowian Zachodnich. Analiza wybranych okuć pochewek noży /27
Agata Sztyber - Funkcja i znaczenie kaptorg we wczesnym średniowieczu /43
Ewelina Siemianowska - Odciski, płytki, ołowianki, plomby, czyli Bołsunowskiego i innych rozterki nad "sfinksem sfragistyki" /63
Sylwia Rodak - Okucie blatnickie z osady w Bolesławcu w świetle nowych badań archeologicznych na pobliskim grodzisku wczesnośredniowiecznym /89
Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl - Wczesnośredniowieczne miniaturowe toporki metalowe z Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Korpus zabytków /103
Sebastian Kalinowski - Wczesnośredniowieczne narzędzia kamienne z Żółtego, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 33) /177
Barbara Kowalewska - Przędzalnictwo i tkactwo na wyspie Jeziora Zarańskiego (Żółte, stan. 33, gm. Drawsko Pomorskie) /197
Maksym Mackiewicz - Hanzeatycki Wrocław w świetle wybranych aspektów kultury materialnej /215
Kamila Oleś - Użytek nad pięknem formy? O estetyce gotyckiego wnętrza w kamienicy środkowoeuropejskiej /247
Małgorzata Pytlak - Późnośredniowieczne naczynia o dnach kulistych w zbiorach gorzowskiego muzeum /259
Piotr Miernik - Funkcja późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z miejscowości Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, w świetle obserwacji makroskopowych i wybranych źródeł ikonograficznych /281
Jarosław Lewczuk - Relikty XIII-wiecznej zabudowy odkryte w Sulechowie, pow. zielonogórski, woj. lubuskie /303
Izabela Gomułka - Zabawa odbiciem rzeczywistości - łódki-zabawki z Gdańska i Opola jako odzwierciedlenie lokalnego szkutnictwa średniowiecznego /321
Agnieszka Groszewska - Kilka uwag na temat średniowiecznego obuwia dziecięcego na podstawie wybranych znalezisk /333
Marcin Winiarski - Skórzane pochewki na noże z Gdańska z ul. Panieńskiej /339
Krzysztof Rybka - Wyniki ekspertyzy mieczy ze Szczecina /349Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania