książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny przekrojowe
Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej

Nakład wyczerpany!

Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej

Rozwadowski A. Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2009
Seria: Archeologia
ISBN: 978-83-232-1966-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 316
Wymiary: 170 x 240

56.00 zł


Problem "odczytania" sztuki naskalnej stał się w ciągu ostatnich dekad odrębną, najbardziej twórczą dziedziną badań archeologicznych. Książka zapełni zatem lukę w polskiej literaturze dotyczącą aktualnego stanu znajomości sztuki naskalnej, zwłaszcza pradziejowej. Wniesie istotny głos do szerszej dyskusji nad możliwościami interpretacji archeologicznej (humanistycznej). Autor należy do grona wybitnych znawców sztuki naskalnej. Bada ją pod kątem samej natury języka sztuki naskalnej, jego gramatyki, a drugi poziom rozumienia dotyczy semantyki, a więc znaczenia kontekstualnego.

SPIS TREŚCI


Od autora

Wstęp. Dlaczego sztuka naskalna?

CZĘŚĆ PIERWSZA

Sztuka naskalna

1. Definicje wstępne - sztuka naskalna, jej formy i metody określania wieku
2. Fenomen sztuki naskalnej

CZĘŚĆ DRUGA

Od analogii ku strukturze

3. Początki dyskursu - przeszłość przez pryzmat współczesności
4. W stronę struktury - krytyka analogii etnograficznych

CZĘŚĆ TRZECIA

Wokół metafory tekstu

5. Od syntaktyki do semantyki
6. Krytyka tekstu

CZĘŚĆ CZWARTA

Przestrzeń i czas

7. Miejsce - tekst unieruchomiony
8. Rozpięcie czasowe dyskursu - poszukiwanie ciągłości kulturowej

CZĘŚĆ PIĄTA

Psychologia i historia - pytanie o szamanizm

9. Umysł, trans i sztuka - pierwsza odsłona szamanizmu
10. Szamanizm historyczny - odsłona druga
11. Historia uersus fenomen - wnioski i implikacje

Zakończenie - rozumienie i świadomośćOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania