książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria pod Gwiazdą Dawida
Okres historyczny przekrojowe
Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku

Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku

Lusek J. (red.) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65786-35-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 246
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

21.00 zł


Książka pod redakcją Joanny Lusek zawiera 13 artykułów poruszających problemy dotyczące losów jednostkowych i losów społeczności żydowskich na Kresach Wschodnich, w kontekście dążeń niepodległościowych, burzliwych i traumatycznych lat I i II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu oraz okresu powojennego i dalszej obecności Żydów w życiu naukowym, kulturalnym czy politycznym. To również przedstawienie działań podejmowanych celem zachowania w pamięci i świadomości społecznej spuścizny społeczności żydowskich minionych pokoleń, złożyły się na niezwykle interesujące, wielowątkowe, a zarazem interdyscyplinarne studium.

Spis treści:

Wstęp /7

Część I. Żydzi w drodze ku Niepodległej

Agnieszka Bartków - Obszary refleksji Maurycego Gottlieba /15

Helena Kisielewska - Leopold Gottlieb - żydowski kosmopolita w walce o polskość /25

Tomasz Fetzki - Róża-Rachela Kikinisowa, czyli z dziejów krakowskiej emancypacji /41

Józef Malinowski - Feliks Hahn - lekarz wojskowy i pamiętnikarz. Przyczynek biograficzny /59

Część II. Żydzi na Kresach Wschodnich w 20-leciu międzywojennym

Mirosława R. Kozłowska - Obecni (nie)obecni. Żydzi jako uczestnicy życia teatralnego w Wilnie w okresie międzywojennym (na podstawie informacji zawartych w prasie polskojęzycznej) /71

Waldemar Wołkanowski - Żydowskie środowisko sportowe w Wilnie w latach 1916-1941 /89

Krzysztof Bąkała - Żydowska Gmina Wyznaniowa w Borysławiu w świetle sprawozdań za rok 1935 /121

Jarosław Durka - Obraz społeczności żydowskiej na Wołyniu w świetle sprawozdań Urzędu Wojewódzkiego w Łucku w 1939 r. /131

Część III. Żydzi na Kresach Wschodnich w obliczu Zagłady i rzeczywistości powojnia

Martyna Rusiniak-Karwat - Żydzi - kronikarze wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Wilno i Kowno /151

Maria Ciesielska - Wojenne losy tzw. grupy lwowskiej dr. Ludwika Flecka /165

Przemysław Jagieła - Jak nie posiejesz, to nie zbierzesz - jenieckie losy podchorążego Józefa Gelbara /173

Joanna Lusek - W obliczu Zagłady. Historia siostry Pauli od Krzyża (Pauliny Palant) /183

Zbigniew Bereszyński - Żydzi na Kresach Wschodnich i ruch komunistyczny. Mity i rzeczywistość w świetle wybranych akt personalnych funkcjonariuszy i pracowników aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej /209

Indeks osobowy /227

Indeks miejscowy /237

Streszczenia w j. angielskim /241Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania