książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Ad fontes. O naturze źródła historycznego

Nakład wyczerpany!

Ad fontes. O naturze źródła historycznego

Rosik S. (red.), Wiszewski P. (red.) Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania: 2005
Seria: Historia
ISBN: 83-229-2564-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 392
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

33.00 zł


Spis Treści :

* Metodologia i praktyka: Czy przeszłość jest poznawalna? " Potężniejszy od Boga"? Historyk a granice naukowego poznania przeszłości
* Możliwości poznawczego wykorzystania źródeł archeologicznych
* Toponimia - źródło zaniedbane
* " Amicitia" a sprawa polska. Uwagi o stosunku Piastów do cesarstwa w X i na początku XI wieku
* O tym jak kronikarz Thietmar w relacji o Bolesławie Chrobrym wspiął się na wyżyny obiektywizmu, czyli na tropie intencji autora w "świecie tekstu"
* Refleksja jest jedynym dokumentem. O jej walorach poznawczych na przykładzie listu rajców wrocławskich w sprawie odpustu świętojańskiego z 1461 r.
* Miejsce i rola źródeł w psychohistorii
* Źródło jako rzecz
* W kręgu dzieł sztuki
* Niektóre współczesne poglądy na dzieło sztuki jako źródło historyczne
* Święci w sztuce (przyczynek do studium ikonografii hagiograficznej)
* Mapa w średniowieczu. Uwagi o stanie badań i średniowiecznym pojmowaniu map
* O sposobach interpretowania źródeł numizmatycznych - poglądy na powstanie mennictwa w Polsce, w Czechach i na Węgrzech
* Sięgając do bezpośrednich źródeł: o dwóch latach wyznaczających czas działalności wrocławskiej pracowni Beinhartów
* Kazania konsekracyjne śląskich ambon luterańskich jako źródło wiedzy historyka sztuki
* o potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski
* Źródła historiograficzne
* Středoveké dejepisectví jako pramen vedecké historiografie ( na příkladu českých zemí)
* Bohaterka i autor w żywiołach trzynastowiecznych księżnych polskich
* William z Malmesbury o wyroczniach słowiańskich
* Tarih-i Ungurus (Historia Węgier), tureckojęzyczny "przekład" średniowiecznej kroniki węgierskiej. Stan wiedz i problemy badawcze
* Staropolskie książki jako źródło badań nad mentalnością
* Jaką wartość źródłową mają XVIII- wieczne rękopisy Samuela Beniamina Klosego? Wiele źródeł poznania
* Król Anund, misja chrześcijańska, rewolta Sweów i kometa Halleya: źródła do rekonstrukcji jednego wydarzenia w dziewiętnastowiecznej Szwecji
* Czy eunuch mógł zostać bizantyjskim mężem stanu (ze studiów nad dziejami Bizancjum w XI wieku)
* Co wynika z dokumentu, czyli o niedyplomatycznym wykorzystaniu XIII-wiecznych dyplomatów lubiąskich
* Moneta w źródle, czyli po co historykowi pieniądze? Główne problemy metodologiczne i źródłowe badań nad seksualnością w średniowieczu
* Fakt w źródle. O źródłach (ikono)graficznych, kartograficznych i narracyjnych przy okazji badań nad uzdrowiskami śląskimi i kłodzkimi okresu nowożytnego
* Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza
* O celowości i metodach fałszowania źródeł dyplomatycznych na średniowiecznym ŚląskuOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania