książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia , średniowiecze
Ad Oderam fluvium

Nakład wyczerpany!

Ad Oderam fluvium

Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego Gruszka B. (red.) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-921374-4-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 598
Wymiary: 215 x 260

Dostępność: Niedostępna

125.00 zł


Zakres tematyczny artykułów składających się na niniejszą publikację jest bardzo szeroki. Znajdziemy tu kilka prac bardzo osobistych, wspomnieniowych. Większość to jednak artykuły o szeroko pojętej tematyce archeologicznej, obejmujące tematycznie okres od przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu aż po okres nowożytny. Przeważają prace poświęcone wczesnemu średniowieczu, ceramice i osadnictwu - epoce, którą Edward Dąbrowski tak ukochał i której poświęcił całe swoje zawodowe życie, wnosząc do archeologii wczesnego średniowiecza Ziemi Lubuskiej wiele istotnych odkryć (ze Wstępu, Bartłomiej Gruszka).

SPIS TREŚCI:
Wstęp Publikacje Edwarda Dąbrowskiego za lata 1947-2007
Alina Łosińska Księgę ziemi należy całym sercem czytać!, czyli o dorobku badawczym śp. Edwarda Dąbrowskiego
Adam Ruszczyński Wspomnienie
Bartłomiej Gruszka Wspomnienie
Andrzej Marcinkian Edek
Grzegorz Domański Burgward niemczański
Zofia i Stanisław Kurnatowscy Międzyrzecz - gród na skrzyżowaniu szlaków na zachodniej rubieży Wielkopolski
Lech Leciejewicz Wykopaliska w Ujściu z perspektywy półwiecza
Jerzy Lodowski Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Bystre koło Oleśnicy
Kinga Zamelska-Monczak Początki ośrodka grodowego w Santoku w świetle nowszych ustaleń archeologicznych
Tadeusz Poklewski-Koziełł Od wału skrzyniowego do ceglanego muru obronnego. O trwałości niektórych tradycji w wielkopolskim budownictwie obronnym w ciągu średniowiecza (s. 111-116)
Teresa Łaszczewska Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich w Monicach-Sieradzu, województwo łódzkie
Julia Orlicka-Jasnoch Groby kultury przeworskiej na cmentarzysku kurhanowym kultury łużyckiej w Różanówce, stanowisko 2, powiat nowosolski
Wojciech Śmigielski Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Międzyrzeczu Wlkp. w 1956 roku
Andrzej Michałowski Dwunawowy dom ze stanowiska 1 w Szymanowicach (Szymkowie), gmina Krotoszyce, powiat legnicki, województwo dolnośląskie
Ewa Pawlak, Paweł Pawlak Pradziejowe i wczesnośredniowieczne pozostałości osadnictwa na stanowisku 24 w Brońsku, gmina Śmigiel
Teresa Krysztofiak Początki osady przygrodowej w Gieczu (stan. 3) w świetle materiałów archeologicznych
Jarosław Lewczuk Osadnictwo kultury sukowskiej w rejonie miejscowości Przewóz, gmina Bojadła, powiat zielonogórski
Mirosław Ciesielski Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi tak zwanymi owalnymi obiektami nieckowatymi
Piotr Wawrzyniak, Hubert Augustyniak, Aleksandra Nowicka Z najstarszych dziejów Świebodzina. Wstępne wyniki badań archeologicznych przy ul. Jana Kilińskiego nr 3
Agnieszka Indycka Nowe materiały do osadnictwa wczesnośredniowiecznego na ziemi międzyrzeckiej - Lutol Suchy, stanowisko 13, gmina Trzciel w województwie lubuskim
Piotr Dziedzic Ceramika naczyniowa najstarszego horyzontu podgrodzia w Krośnie Odrzańskim
Andrzej Janowski, Dariusz Poliński Naczynia ceramiczne z nawarstwień przegrodowych w Pniu. Przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośredniowiecznego w zachodniej części ziemi chełmińskiej
Bartłomiej Gruszka Wczesnośredniowieczne talerze gliniane za stanowiska 1 w Zawadzie, powiat zielonogórski
Andrzej Sikorski Odciski zszywanej tkaniny na wczesnośredniowiecznym dnie naczynia z Lutola Suchego pod Międzyrzeczem
Mirosław Kałagow Fragment kamionkowej maselniczki pochodzący z badań na Wyspie Spichrzy w Gdańsku
Sławomir Kałagate Fragmenty naczyń kamionkowych pochodzących z badań stanowiska Luboszów 2, gmina Osiecznica, województwo dolnośląskie (s. 387-397)
Paweł Stachowiak Pszczewskie piece hutnicze z okresu wpływów rzymskich
Andrzej Krzyszowski Ostroga z osady z VII-VIII wieku w Niepruszewie, gmina Buk w województwie wielkopolskim
Władysław Łosiński Misy żelazne typu śląskiego z wczesnośredniowiecznego Szczecina
Marlena Magda-Nawrocka Półkosek odkryty w konstrukcji halowej w Zbąszyniu, województwo wielkopolskie
Piotr N. Kotowicz Nie tylko żeleźca. Uwagi na temat rzadziej postrzeganych elementów średniowiecznych toporów
Lech Marek, Arkadiusz Michalak Głowica kordu z wieży rycerskiej w Witkowie
Tomasz Struk Średniowieczne monety Krosna Odrzańskiego
Tadeusz Szczurek Pojedyncze znaleziska monetarne z Trzebowa i Ośna Lubuskiego czyli okruchy do obiegu pieniężnego na Ziemi Lubuskiej w XIV wieku oraz refleksje nad początkiem "wiecznego" feniga w Marchii Brandenburskiej
Ewa Przechrzta Znalezisko krzemiennego noża sierpowatego w miejscowości Bukwica, powiat żagański
Artur Sobucki Ciężarki płasko-kuliste z Wielkopolski na tle podobnych znalezisk z Europy Środkowej
Anna Bogumiła Kowalska Dom szewca czy szewc w domu?
Łukasz Gil Fajki gliniane ze Świebodzina
Tadeusz Malinowski Zielonogórskie spotkania archeologiczne
Adriana Ciesielska Narratywistyczna filozofia historii wobec tradycyjnego odczytania źródeł pisanych
Marek Nowacki Bytnica czy Bytom? O pewnym epizodzie wojny sukcesyjnej głogowskiej z 1477 roku
Armin Volkmann Neue Perspektiven im unteren Oder- und Warthegebiet. Teil 2: Luftbild- und Geoarchäologie als neue Kulturlandschaftsanalyse zum Schutz der Bodendenkmale
Sławomir Górka, Sylwia Groblica Die Rekonstruktion von Schuhwerk aus der Bronze- und Eisenzeit in MitteleuropaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania