książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , zamki, dwory, pałace
Okres historyczny przekrojowe
Czersk. Wzgórze zamkowe

Czersk. Wzgórze zamkowe

Badania w latach 1974-1983 Urbańczyk P. (red.), Trzeciecki M. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2016
Seria: Origines Polonorum
ISBN: 978-83-63760-89-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 396
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

90.00 zł


"Czersk - Wzgórze Zamkowe" to prezentacja wyników ostatniej dużej kampanii wykopaliskowej na terenie jednego z najważniejszych ośrodków grodowych południowego Mazowsza. Opracowanie materiałów stało się także okazją do próby podsumowania obecnego stanu wiedzy o Czersku i wskazania kierunków przyszłych badań. Tom otwierają studia historyków ujmujące całość źródeł pisanych dotyczących Wzgórza Zamkowego w średniowieczu i czasach nowożytnych. W archeologicznej części pracy najważniejsza jest szczegółowa analiza stratygrafii wzgórza, będąca nie tyle zestawieniem chronologicznego następstwa poszczególnych warstw, co próbą nakreślenia „stratygraficznej historii" tego miejsca, od pojawienia się tu człowieka po czasy nam współczesne. Obok niej czytelnik znajdzie omówienie poszczególnych etapów przemian przestrzennych grodu, charakterystykę zmian form i funkcji zabudowy oraz monograficzne studia dotyczące podstawowych dla rekonstrukcji codziennego życia grodu źródeł archeologicznych - fragmentów naczyń glinianych i kości zwierzęcych. Tom zamykają studia antropologiczne poświęcone biologicznej strukturze populacji, rekonstrukcji powiązań rodzinnych zmarłych pochowanych na Wzgórzu Zamkowym i studium przypadku dotyczące ostatnio przeprowadzonych badań słynnego pochówku czerskiego „kasztelana"Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania