książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Monumentalne cmentarzyska eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych Między Dolną Odrą a Środkowym Sanem

Monumentalne cmentarzyska eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych Między Dolną Odrą a Środkowym Sanem

Morfologia, chronologia i organizacja przestrzenna Król D. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-7996-953-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 212
Wymiary: 200 x 295

Dostępność: Na półce

45.00 zł


SPIS TREŚCI
OD AUTORA
Rozdział 1
ZARYS PROBLEMU BADAWCZEGO
1.1. Zagadnienia teoretyczne i terminologiczne
1.2. Charakterystyka obszaru badań
Rozdział 2
MORFOLOGIA MONUMENTALNYCH CMENTARZYSK
2.1. Grupa wschodnia
2.1.1. Formy grobowców
2.1.2. Formy grobów w grobowcach
2.1.3. Formy innych obiektów w grobowcach
2.1.4. Formy grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
2.2. Grupa południowo-wschodnia
2.2.1. Formy grobowców
2.2.2. Formy grobów w grobowcach
2.2.3. Formy innych obiektów w grobowcach
2.2.4. Formy grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
2.3. Podsumowanie i wnioski
Rozdział 3
CHRONOLOGIA MONUMENTALNYCH CMENTARZYSK
3.1. Grupa wschodnia
3.1.1. Chronologia absolutna
3.1.2. Chronologia względna
3.2. Grupa południowo-wschodnia
3.2.1. Chronologia absolutna
3.2.2. Chronologia względna
3.3. Podsumowanie i wnioski
Rozdział 4
MONUMENTALNE CMENTARZYSKA W KRAJOBRAZIE NATURALNYM I KULTUROWYM
4.1. Grupa wschodnia
4.1.1. Kontekst środowiskowy
4.1.2. Kontekst osadniczy
4.2. Grupa południowo-wschodnia
4.2.1. Kontekst środowiskowy
4.2.2. Kontekst osadniczy
4.3. Podsumowanie i wnioski
Rozdział 5
PRZESTRZEŃ MONUMENTALNYCH CMENTARZYSK
5.1. Grupa wschodnia
5.1.1. Rozmieszczenie grobowców
5.1.2. Rozmieszczenie grobów w grobowcach
5.1.3. Rozmieszczenie innych obiektów w grobowcach
5.1.4. Rozmieszczenie grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
5.2. Grupa południowo-wschodnia
5.2.1. Rozmieszczenie grobowców
5.2.2. Rozmieszczenie grobów w grobowcach
5.2.3. Rozmieszczenie innych obiektów w grobowcach
5.2.4. Rozmieszczenie grobów i innych obiektów poza przestrzenią grobowców
5.3. Podsumowanie i wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARYOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania