książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski Gwoździec stan.2, gm.Zakliczyn

Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski Gwoździec stan.2, gm.Zakliczyn

Czekaj-Zastawny A. (red.), Rauba-Bukowska A. (red.), Kukułka A. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66463-50-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 436
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Na półce

84.00 zł


Od redakcji

Niniejsza monografia prezentuje kompleksowe, interdyscyplinarne wyniki badań osady kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 2 w Gwoźdźcu. Jest to obecnie jedna z dwóch (obok Samborca) najstarszych osad tej kultury na terenie Polski Z pewnością monografia ta jest dokonaniem o dużym znaczeniu, zarówno ze względu na skalę badań terenowych, jak i przeprowadzonych analiz specjalistycznych. Uzyskane wyniki przyczynią się do ogromnego poszerzenia wiedzy o początkach kultury ceramiki wstęgowej rytej, jej chronologii pochodzeniu i rozprzestrzenianiu się, jak również gospodarce i systemie gospodarowania wewnętrznego osad.

Prezentowane osiągnięcia są nie zwykle istotne także dla szerokiej problematyki, związanej zagadnieniami genezy i rozwoju neolitu środkowoeuropejskiego. Odnoszą się one bowiem do znacznie

większego terenu niż dorzecze górnej Wisły i wpłyną z pewnością na postrzeganie procesu neolityzacji i adaptacji pierwszych rolników, na kwestię korelacji chronologicznej i stylistycznej najstarszej fazy KCWR na różnych terenach oraz na zagadnienie kontaktów między regionalnych i związków z obszarami macierzystymi.

Opracowanie opublikowane zostało jako książka z załączoną płytą CD.W formie elektronicznej znalazły się: katalog obiektów, tablice z materiałami zabytkowymi i plan stanowiska.

Prezentowane wyniki są efektem zaangażowania całego zespołu badaczy, zarówno cenionych specjalistów z ogromnym dorobkiem, jak i młodych, świetnie zapowiadających się naukowców. Wszystkim chcemy w tym miejscu przekazać gorące wyrazy wdzięczności. Część z nich stanowiła trzon ekipy terenowej, efektywnej profesjonalnej Podziękowania należą się także całej grupie osób eksplorujących obiekty i nawarstwienia, z których większość wywodziła się spośród lokalnych mieszkańców - zawsze gotowych do ciężkiej pracy miłych i pomocnych. Należy tu także podkreślić rolę właścicieli pól, kluczowych dla badań wykopaliskowych. Niektórzy z nich nie tylko udostępnili teren pod założenie wykopów, ale także z zaangażowaniem eksplorowali relikty osadnictwa.

Badania terenowe w Gwoźdźcu oraz analizy specjalistyczne stanowiły element projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt.,, Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) -geneza, datowanie, osadntctwo, gospodarka [ The oldest phase of the lLinear Pottery Culture in the Lesser Poland (5600/5500-5300BC) - genesis, dating, settlement, economy ] NC;N 2;N14/L5lB/HS3/02460, realizowanego w latach 2015-2019. Kierownikiem grantu i badań wykopaliskowych była dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny (IAE PAN, Kraków). Prace prowadzono we współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie,podhasłem,,Projekt Archeologiczny Gwoździec''.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania