książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria czasopisma odkrywców
Okres historyczny przekrojowe
Przegląd Nauk Historycznych 2015 R. XIV nr 1

Przegląd Nauk Historycznych 2015 R. XIV nr 1

Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2015

Oprawa: miękka
Ilość stron: 259
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

39.00 zł


Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

Zbigniew Anusik, Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w dobie przedostatniego bezkrólewia w historii Rzeczypospolitej (1733–1735)

Witold Jarno, Przemysław Waingertner, Gmachy terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego Wojska Polskiego w Łodzi

Adrian Uljasz, Tadeusz Semadeni (1902–1944). Polski sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu

Małgorzata Karkocha, Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie
diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej

Krzysztof Lesiakowski, Mieczysław Broniatowski – meandry kariery „dąbrowszczaka” w PRL

Aleksandra Bartosiewicz, Najwięksi zwycięzcy i przegrani w historii giełdy XX–XXI w.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Mirosław J. Leszka, Wątki pogańskie i chrześcijańskie w propagandzie
uzurpatorów we wschodniej części Imperium Rzymskiego w IV–V w.

Piotr Szkutnik, Ksiądz Michał Mieczko Żdzenicki (1744–1814) proboszcz i dziekan szadkowski

Andrzej M. Brzeziński, „Papież pokoju”. Wizerunek Piusa XI (1922–1939) w publicystyce Oskara Haleckiego

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Car Samuil(+1014) v bitka za Bălgarija/
Tsar Samuil (+1014) in battle for Bulgaria, ed. Ljudmil Vagalinski, Nacjonalen archeologičeski instytut c muzej – BAN, Sofija 2014, ss. 203 (Mirosław J. Leszka)

Józef Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 757 (Zbigniew Anusik)

Sławomir M. Nowinowski, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 370
(Andrzej M. Brzeziński)

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.
Wielka Wojna. W stulecie wybuchu, Łódź, 20–22 listopada 2014 r. (Dariusz Marciniec)

Sprawozdanie z Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim Profesora Albina Głowackiego, Łódź, 27 maja 2015r.
(Małgorzata Karkocha) .Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania