książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Acta Universitatis Lodziensis Folia historica 95

Acta Universitatis Lodziensis Folia historica 95

Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych XVI-XX wieku Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2015
ISBN: 0208-6050

Oprawa: miękka
Ilość stron: 210
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

33.00 zł


1. Słowo wstępne
Zbigniew Anusik
2. Rola kobiet w hiszpańskich wyprawach zdobywczych w Ameryce Środkowej i Południowej w XVI w. / The participation of women in the Spanish conquests in Central and South America in the 16th century
Kinga Grzegorzewska
3. Epigrafika w Małogoszczu XVI–XVIII w. / Epigraphy in Małogoszcz from the 16th to 18th centuries
Małgorzata Karkocha
4. Ugoda w Janowcu z października 1606 r. w świetle dwóch pism politycznych / The agreement in Janowiec in October 1606 in two political writings
Adrianna Czekalska
5. Współdziałanie wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów w pierwszym etapie walk kampanii cudnowskiej / Cooperation of Polish armed forcesduring first part of hostilities of Cudnovian campaign
Bogusz Bomanowski
6. Tykociński przytułek wojskowy w XVII w. – funkcje społeczne i militarne / Tykocin’s almshouse for veterans in 17th century – social and military functions
Michał Sierba
7. Muzyczny Wiedeń Wolfganga Amadeusza Mozarta (1781–1791) / Music Vienna of Wolfgang Amadeus Mozart (1781–1791)
Joanna Jasitczak
8. Jerzy Żuławski i jego działalność w Łodzi w październiku 1914 r. / Jerzy Żuławski and his undertakings performed in Lodz in October 1914
Aneta Stawiszyńska
9. „Mały Dziennik” jako przedsięwzięcie medialne. Geneza i zarys charakterystyki czasopisma / „Mały Dziennik” as the Publishing Venture. The Genesis and the Outline of the Newspaper’s Profile
Jakub Pietkiewicz
10. "Assignment to Berlin" – realia pracy korespondentów amerykańskich w Niemczech w latach 1939–1941 / "Assignment to Berlin" – American correspondents working conditions in Germany in 1939–1941
Paulina Sołuba
11. Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie łódzkim w latach 1948–1956. Zarys problemu / Catholic clergy attitudes towards communist system Lodz Voivodeship from 1944 to 1956
Janusz Stefaniak
12. Sytuacja społeczno-polityczna w okresie powstania muru berlińskiego według polskich przekazów prasowych / Social-political situation within the period of building the Berlin Wall according to Polish press releases
Mirosław Romański
13. Rząd Roberta Mugabe wobec polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki na południu Afryki (1980–1987) / Robert Mugabe Government towards the policy of the United States of America in Southern Africa (1980–1987)
Anna SzczepańskaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania