książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś

Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś

Siniarska A. (red.), Kopczyński M. (red.) Muzeum Historii Polski
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65248-13-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 192
Wymiary: 185 x 275

Dostępność: Na półce

33.60 zł


Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o warunki życia, kondycję biologiczną i wygląd naszych przodków coraz częściej wykracza poza obszar analiz jednej dziedziny wiedzy.

Książka Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś jest owocem takiej właśnie interdyscyplinarnej współpracy uczonych: nie tylko historyków, ale także antropologów (fizycznych), biologów ewolucyjnych, archeologów i demografów.

Zbiór otwiera artykuł dotyczący zmian w budowie ciała ludności Polski, ich przyczyn oraz możliwości traktowania jako miary rozwoju gospodarczego i warunków bytowych w naszym kraju. Kolejne teksty przedstawiają biologiczny standard życia ludności miejskiej, wiejskiej i różnych grup ludności żydowskiej. Jest tu miejsce na opis tragicznych następstw I wojny światowej dla mieszkańców polskiej wsi, rabowanej przez rozmaite armie i niedożywionej. Ale i na wyniki badań przeprowadzonych na podstawie rejestrów poborowych z Warszawy mówiące o tym, jak znaczny postęp w poziomie życia nastąpił w tym mieście w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku. Druga część zbioru została poświęcona zastosowaniu technik antropologicznych w badaniach pradziejowych i współczesnych. Omówiono tu takie zagadnienia, jak wyznaczniki stresu fizjologicznego na materiale szkieletowym, związki między dietą a statusem społecznym ludności we wczesnośredniowiecznej Polsce dające się określić na postawie izotopów trwałych kolagenu kostnego czy relacja między ewolucją mózgu a sprawnością psychomotoryczną oraz budową ciała wynikająca z ankietowych badań żywieniowych. Z artykułów zamieszczonych w tej części publikacji dowiemy się na przykład, o czym świadczy nasilona próchnica stwierdzona u średniowiecznych mieszczan pochowanych w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, dlaczego w szczątkach cystersów występują skostnienia przyczepów mięśniowych oraz co w naszym pożywieniu wpływa na refleks.

Zaletą książki jest wielość ujęć i prezentacja bogatego instrumentarium badawczego. Rezultaty prac pozahistorycznych pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy dostosowania człowieka do środowiska – co dotyczy i przeszłości, i teraźniejszości.

Publikacja jest plonem konferencji naukowej pt. „Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich: wczoraj i dziś”, która odbyła się 19 marca 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW oraz Muzeum Historii Polski.


Spis treści:

Robert Kostro, Wprowadzenie

Anna Siniarska, Michał Kopczyński, Wstęp

CZĘŚĆ I: TENDENCJA PRZEMIAN (TREND SEKULARNY)

Napoleon Wolański, Zmiany budowy ciała ludności Polski, ich przyczyny oraz możliwości wykorzystania jako miary rozwoju gospodarczego i warunków bytowych

Bartosz Ogórek, Nieoczywiste skutki I wojny światowej: wysokość ciała uczniów szkół krakowskich w latach 1919–1933

Alicja Budnik, Otyłość na przestrzeni dziejów

Michał Kopczyński, Wysokość ciała i BMI w miastach i na terenach wiejskich na przełomie XIX i XX wieku: przypadek Warszawy

Bartosz Gralicki Biologiczny standard życia żydów w Witebsku na początku XX wieku w świetle pomiarów antropometrycznych poborowychCZĘŚĆ II: ZASTOSOWANIE TECHNIK ANTROPOLOGICZNYCH W BADANIACH PRADZIEJOWYCH I WSPÓŁCZESNYCH

Maciej Henneberg, Ocena cech budowy ciała na podstawie zdjęć fotograficznych i materiałów filmowych

Barbara Kwiatkowska, Wyznaczniki stresu fizjologicznego na materiale szkieletowym

Rafał A. Fetner, Dieta i status we wczesnośredniowiecznej Polsce: analiza izotopów trwałych kolagenu kostnego

Anna Siniarska, Ewolucja mózgu a sprawność psychomotoryczna i budowa ciała na podstawie ankietowych badań żywieniowych

SYLWETKI AUTORÓW

ABSTRACTS
Recenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania