książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 67 rok 2017

Rocznik Łódzki t. 67 rok 2017

Kita J. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-937512-7-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 310
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

14.00 zł


SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Jakub Parol, Działalność Mikołaja z Kutna wojewody łęczyckiego na polu lokalnym ......................................................................................................... 9
Dorota Samborska-Kukuć, Próba restytucji biografii. Maria Piotrowiczowa w świetle dokumentów ................................................................................. 27
Przemysław Waingertner, Związek Młodzieży Polskiej „Zet” w latach 1886–1914. Geneza, idee, struktury i działalność ........................................ 51
Aleksy Piasta, Zarys działalności Piotrkowskiego Komitetu Narodowego 1915–1917 .................................................................................................... 75
Aneta Stawiszyńska, Strajk tramwajarzy łódzkich w marcu 1917 roku ............ 91
Bartosz Górecki, Organizacja Syndykatu Eksportu Odzieży jako przy-kład intensyfikacji polskiej polityki eksportowej w dobie kryzysu lat1929–1934 .................................................................................................. 107
Krzysztof Lesiakowski, „Rasputin z CS MBP”. Wykorzystywanie stanowiska służbowego do celów osobistych. Studium przypadku ............................. 137
DROBNE PRACE I MATERIAŁY
Łukasz Ćwikła, Tragedia w dworze w Pabianicach w 1481 roku ................... 155
Jolanta Kowalik, Kontrola informacji w Imperium Rosyjskim w I połowie XIX wieku. Przyczynek do dziejów rosyjskiej cenzury gazet ................... 165
Adrianna Czekalska, Wydarzenia krakowskie z 1848 roku w relacjach Hilarego Meciszewskiego i Adama hr. Potockiego .......................................... 181
Beata Walęciuk-Dejneka, Chaos emocji – zapis doświadczenia osobistegow „Pamiętnikach” Zofii Tołstojowej (wybór) ............................................ 197
Jolanta Wąsacz-Krztoń, Joanna Posłuszna, Kobiety w kulturze muzycznej Galicji w końcu XIX wieku na przykładzie Tarnowa ................................ 207
Mateusz Kowalski, Rytuały życia codziennego XIX-wiecznej burżuazji Królestwa Polskiego. Zarys problemów .......................................................... 219
Małgorzata Przeniosło, Materiały biograficzne dotyczące profesorów międzywojennych polskich uniwersytetów w archiwach polskich, ukraińskich i litewskich ........................................................................................ 231
Grażyna Schlender, Kaliskie Archiwum Filmowe jako przykład zmian systemu wartości, życia rodzinnego i pojęcia patriotyzmu (Goście Archiwum Państwowego w Kaliszu, świadkowie historii wspominają okres okupacji i PRL-u) ...................................................................................................... 245
Ewa Andrysiak, „Biuletyn Uniejowski” 2012–2016. Pięć lat w służbie środowisku ...................................................................................................... 265
RECENZJEKazimierz Badziak, Rafał Bazaniak, Marcin J. Szymański, Dagmara Sta-niszewska, Bałuty. Legenda i rzeczywistość, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2017, ss. 135 (Kamil Śmiechowski) ........................................ 285
Andrzej Andrusiewicz, Złoty sen. Rosja XIX–XX wieku. Sprawy i ludzie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 596 (Anna Czajka) .............. 287
SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z odczytu pt.: „Orzeł Biały – herb państwa polskiego. Wczoraj – dziś – jutro” wygłoszonego w czasie zebrania naukowego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (Łódź,17 stycznia 2017 r.) (Tomasz Stolarczyk) .................................................. 291
Sprawozdanie z obrad I Kongresu Heraldyki Polskiej (Warszawa,22–24 czerwca 2017 r.) (Grzegorz Trafalski) ............................................ 292
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: „Oblicza wojny” pod tytułem „Wojsko w obozie i koszarach” (Łódź, 16–17 listo-pada 2017 r.) (Magdalena Pogońska-Pol) ................................................. 295
Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Anusika (Łódź, 8 grudnia 2017 r.) (Adrianna Czekalska) ........................................ 298
Sprawozdanie z uroczystego zebrania poświęconego 90. rocznicy powsta-nia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (Łódź, 9 grudnia 2017 r.) (Ilona Florczak) ............................................................ 300
PRO MEMORIAMWłodzimierz Kozłowski (5 III 1944 – 14 I 2017) – historyk wojskowości i kie-rownik Katedry Historii Polski i Świata po 1945 roku (Witold Jarno) ... 303


Klienci, którzy oglądali tą książkę oglądali także:

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania