książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 68 rok 2018

Rocznik Łódzki t. 68 rok 2018

Kita J. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-952563-1-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 300
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

14.00 zł


SPIS TREŚCI
ŁÓDZKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI
Jarosław Kita, Łodzianie wobec powstań narodowych XIX wieku....................9
Kamil Piskała, Społeczna samoorganizacja, upodmiotowienie warstw plebejskich i początki polityki demokratycznej. Uwagi o rewolucji 1905 roku i niektórych jej konsekwencjach..........................................................23
Jolanta Daszyńska, Operacja Łódzka drogą do odzyskania niepodległości....43Przemysław Waingertner, Narodziny i pierwsze lata łódzkiej niepodległości po I wojnie światowej. Zarys zagadnienia...................................................5ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Marek Adamczewski, Orzeł Biały 1927–2017 ver. Orzeł Biały 2.0. Uwagi na marginesie prac prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad zmianą ustawy o godle państwowym i nad korektą realizacji plastycznej polskiego orła państwowego.............................................67
Andrzej Przegaliński, Z historii lubelskiej oświaty. Zarys dziejów Prywatnej Ośmioklasowej Filologicznej Szkoły Męskiej S.Śliwińskiego(tzw. „Szkoły Lubelskiej”) w latach 1906–1914........................................109
Aneta Stawiszyńska, Działalność gospodarcza rodziny Baierów w Łodzi i Rudzie Pabianickiej do 1945r................................................................135
Witold Jarno, Batalion zapasowy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w latach 1919–1924..................................................................................................147
Przemysław Waingertner, Rola leśników w budowie i kształtowaniu Drugiej Rzeczypospolitej oraz w Polskim Państwie Podziemnym w latach IIwoj-ny światowej. Zarys zagadnienia...............................................................167
Joanna Sosnowska, Samorządowa opieka nad najmłodszymi łodzianam iw latach 1918–1939. Przykład półkolonii letnich organizowanych w miejskich parkach..............................................................................................179
6DROBNE PRACE I MATERIAŁY
Krzysztof Paweł Woźniak, Stanisław Staszic o Łodzi i okolicznych miastach. Rekonstrukcja zaginionego raportu z 1825r.............................................197
Anna Śmiechowicz, Karolina Kocięcka rodem z Kocięcina – genealogia zapomnianej cyklistki z przełomu XIX i XX wieku..................................213
Wojciech Jaworski, Legalne organizacje społeczne w Zgierzu do 1914 roku...227
Maciej Kijowski, Prawnofinansowy aspekt pogrzebu Juliana Tuwima wobec ówczesnych pochówków. W hołdzie Poecie w 65. rocznicę śmierci.........243
RECENZJE
Karol Chylak, Marek Michalik, Paweł Wielechowski (1953–2013). Opozycjonista, związkowiec, wydawca, emigrant, Instytut Historyczny NN im.Andrzeja Ostoja Owsianego, Warszawa 2017, ss.308 (Przemysław Waingertner)...............................................................................................259
Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t.5,red. Lidia Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło, Wydawnictwo Uni-wersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss.195 (Jarosław Kita)...261
SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza Wojny. Ludzie Wojny”, Łódź, 7–8czerwca 2018r. (Magdalena Pogońska-Pol)...265Sprawozdanie ze spotkania wokół pamiętnika Moje życie prof. Krystyny Śreniowskiej (Adrianna Czekalska)..........................................................267
Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 10czerwca 2015r. do 6czerwca 2018r.(Ilona Florczak, Adrianna Czekalska).......................................................270
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Białystok, 15września 2018r. (Adrianna Czekalska).....278Sprawozdanie z konferencji naukowej „Łódzkie drogi do niepodległości”, Łódź, 6listopada 2018r. (Jarosław Kita)..................................................280Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i idea Europy Środkowej” (Łukasz Ćwikła).............................................................................282
PRO MEMORIAM
Prof.Stefan Banasiak (1929–2018). Historyk dziejów najnowszych i dyrek-tor Instytutu HistoriiUŁ (Leszek Olejnik).................................................287
Profesor Jerzy Kłoczowski (29 XII 1924–2 XII 2017) (Michał Kozłowski)...296Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania