książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny przekrojowe
Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego

Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego

Babiński L. (red.) Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Rok wydania: 2009
ISBN: 83-915490-9-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 343
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

49.00 zł


Wyniki badań nad stopniem degradacji drewna biskupińskiego i warunkami jego zalegania, prezentowane w niniejszym siódmym tomie Biskupińskich Prac Archeologicznych, są plonem pierwszego etapu prac realizowanych w latach 2003-2008. W pierwszej części opracowania omówiono odkrycie osiedla, główne cechy środowiska geograficznego, datowanie drewna, czynniki degradacji drewna i przebieg prac konserwatorskich. W dalszej części tomu przedstawiono genezę i zakres badań prowadzonych w ostatnich latach oraz kierunki prac planowanych w przyszłości. Aktua;ny stan zachowania zabytkowego drewna biskupińskiego oceniono na podstawie jego właściwości fizycznych, składu chemicznego oraz wyników badań mikroskopowych i mikrobiologicznych. Warunki, w jakich zalegają pozostałości konstrukcji osiedla, zagrożenia oraz perspektywy zachowania materiału archeologicznego przedstawiono na przykładzie wyników pięcioletniego monitoringu wybranych parametrów środowiska, badań właściwości torfu, w którym zalegają pozostałości osady oraz zmian, jakie nastąpiły w drewnie współczesnym pozostawionym w sąsiedztwie zabytkowych konstrukcji biskupińskich.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania