książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej

Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej

Zakościelna A. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-227-3108-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 552
Wymiary: 205 x 300

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

88.50 zł


Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodząc od archeologicznego zapisu tych zjawisk, Autorka próbuje następnie spojrzeć na człowieka i ludność kultury lubelsko-wołyńskiej w biologicznym, a przede wszystkim społecznym aspekcie, prowadzącym do rekonstrukcji panujących w tym zakresie stosunków. Zgromadzony materiał źródłowy jest w tej kwestii bardzo wdzięcznym tematem do rozważań, wykazuje bowiem wiele wspólnego z dobrze poznanymi obyczajami pogrzebowymi zhierarchizowanych społeczności eneolitycznych Kotliny Karpackiej i strefy zachodnionadczarnomorskiej.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania