książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny przekrojowe
Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku

Archeologia średniowiecza ziem polskich na początku XXI wieku

Grodziska, cmentarzyska i monety w perspektywie nowych metod badawczych Janowski A. (red.) Chronicon
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-960840-1-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 270
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

52.50 zł


VI Kongres Mediewistów Polskich

Spis treści
Przedmowa / 7
Wstęp / 11
Andrzej Buko, Wielki jubileusz 1050-lecia chrztu Polski: i co dalej? (refleksje archeologa) / 13
Jacek Bojarski, Charakterystyka obrzędowości pogrzebowej mieszkańców wczesnośredniowiecznego centrum osadniczego in Culmine (w Kałdusie) na ziemi chełmińskiej / 27
Jacek Wrzesiński, Obraz wczesnośredniowiecznej społeczności lednickiej przez pryzmat nekropoli / 65
Jerzy Sikora, Groby przodków, olbrzymów, pogan. Wczesnośredniowieczni mieszkańcy Polski i Pomorza a dawne monumenty grobowe / 87
Paweł Pawlak, Osada-gród-cmentarzysko. Wzajemne relacje na podstawie badań prowadzonych na poznańskiej Śródce / 129
Sławomir Wadyl, Cmentarzysko w Ciepłem na Pomorzu Wschodnim. Miejsce - czas - ludzie - rzeczy / 159
Piotr Wroniecki, Jerzy Sikora, Nowe źródła o przeszłości? Zastosowanie prospekcji geofizycznej w badaniach nad średniowieczem / 181
Jerzy Sikora, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki, Współczesne metody badawcze w archeologii średniowiecza na przykładzie grodziska w Rozprzy / 201
Stanisław Suchodolski, Manifestacja czy ekonomia, czyli jaki był cel emitowania najdawniejszych monet w Polsce? / 227
Grzegorz Śnieżko, Mennictwo Bolesława Krzywoustego w świetle nowych badań / 247
Spis autorów / 269Recenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania