książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 61 rok 2014

Rocznik Łódzki t. 61 rok 2014

Nartonowicz-Kot M. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-9322421-5-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 238
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

14.00 zł


SPIS TREŚCI
Przedmowa (Maria Nartonowicz-Kot).............................................................. 11
List gratulacyjny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.... 13
MarekAdamczewski, Prof. dr hab. Alicja Szymczak – sylwetka uczonej......... 15
Bibliografia prac drukowanych prof. dr hab. Alicji Szymczak (Tomasz Pietras)... 21
ROZPRAWY I ARTYKUŁYJan Szymczak, Grzybów był zawsze u nas dostatek.......................................... 31
Błażej Śliwiński (Gdańsk), Świętopełk „Kołbacki”. Przyczynek do nowożyt-nej tradycji o trzynastowiecznych książętach Pomorza Wschodniego........ 41
Jadwiga Szymczak-Hoff (Rzeszów), Wacław I z rodu Przemyślidów................ 49
Krzysztof Mikulski (Toruń), Szlachcic w mieście, czyli kariera rodziny Szeligów alias Czirasów w Toruniu..................................................................... 59
Tadeusz Nowak, Własność szlachecka w ziemi wieluńskiej na początku2. połowy XV w........................................................................................... 69
Zofia Wilk-Woś, Kościelne fundacje braci Brudzewskich w 2. połowie XV w... 77
Marek Adamczewski, Nowożytne źródło do badań nad staropolską epigrafiką Polski centralnej. Wizytacja dziekańska dekanatu radomszczańskiego z lat 1824–1825........................................................................................................ 87
Ilona Florczak, Julian Bartoszewicz jako współpracownik „Biblioteki Warszawskiej”.................................................................................................... 105
Tomasz Pietras, Orły na sztandarach w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej....................................................................................................... 119
Rafał Stobiecki, Z dziejów pewnego projektu „Socjalistyczny Uniwersytet w robotniczej Łodzi”.................................................................................. 153
DROBNE PRACE I MATERIAŁY
Sobiesław Szybkowski (Gdańsk), Wielka potrzeba dokumentu. List starosty dobrzyńskiego Janusza z Kościelca do komtura golubskiego w sprawie dokumentu dotyczącego wsi Grabowo w ziemi dobrzyńskiej....................... 165

Barbara Trelińska (Lublin), Intelektualne zabawy w epigrafice.................... 175
Zbigniew Głąb, Bractwo literackie w Lutomiersku w świetle testamentu Pawła Dawida z 1604 roku....................................................................... 181
Zofia Teresa Kozłowska (Warszawa), Łódź – miasto mego Ojca..................... 189
Arkadiusz Rzepkowski, Emigracja europejska i pozaeuropejska z województwa łódzkiego w drugiej połowie lat 20. XX w. oraz jej skład wyznaniowy i narodowościowy.......................................................................................... 195
Piotr Szkutnik, Genealogia w Internecie. Przykłady polskich stron internetowych baz i źródeł dostępnych w sieci........................................................ 207
RECENZJE
Edward Miziołek, Genealogia rodziny Miziołków, Łódź 2012, ss. 147 + 13 nlb(Jan Chańko)............................................................................................... 221
Tomasz Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014, ss. 322 (Zofia Wilk-Woś).... 223SPRAWOZDANIAOkręgowa wystawa filatelistyczna „Łódź 590” w Muzeum miasta Łodzi,Łódź, 10–20 X 2013 r. (Andrzej Żarczyński).............................................. 227
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Conventa et parlamenta”, Piotrków Trybunalski, 8 V 2014 r. (Ilona Florczak)..................... 230
PRO MEMORIAM
Stanisław Marian Zajączkowski (1931–2014). Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, (Jan Szymczak)............................ 235Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania