książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 63 rok 2015

Rocznik Łódzki t. 63 rok 2015

Nartonowicz-Kot M. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-937512-8-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 288
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

14.00 zł


SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Marek Adamczewski, Epigrafika podominikańskiego kościoła w Sieradzu. Rozważania na marginesie rękopisu z połowy XIX wieku........................... 13
Wojciech Jaworski, Legalne organizacje społeczne w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1868–1914.............................................................................. 49
Aneta Stawiszyńska, Moralne aspekty łódzkiej dobroczynności podczas I wojny światowej. Wybrane spory wokół form pomocy najuboższym....... 65
Edward Wiśniewski, Samorząd terytorialny po pierwszej wojnie światowej na przykładzie Zgierza.................................................................................. 81
Dariusz Marciniec, Ministerstwo Sztuki i Kultury Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1922...................................................................................... 91
Ewa Witkowska-Urban, Działalność organizacyjna i naukowo-dydaktyczna pedagogów i psychologów na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1949–1962... 107
DROBNE PRACE I MATERIAŁY
Alicja Młyńska, „Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego”w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi........................................... 129
Tomasz Stolarczyk, Uposażenie łęczyckiego klasztoru dominikańskiego w XVI–XVIII wieku................................................................................... 155
Marcin Gawryszczak, Tomasz Pietras, źródła do dziejów Aleksandrowa Łódzkiego w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku........................... 167
Karol Jadczyk, Ksiądz Józef Czajkowski – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi i dowódca partii powstańczej 1863 r. w regionie łódzkim. Nieznane szczegóły z życiorysu................................................................. 187
Tomasz Szczepański, Środowisko zwolenników ruchu Zadruga w Łodzi 1938–1949................................................................................................... 197
Wojciech M. Wochna, W sprawie historycznej metryki Łaznowskiej Woli... 207
ARTYKUŁ RECENZYJNY
Krzysztof Tomasz Witczak, Rzeki miasta Łodzi i okolic. Uwagi krytyczne na marginesie pracy Ewy Wolnicz-Pawłowskiej Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny (Warszawa 2006).................................. 221
RECENZJE
Wiesław Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 387 (Rafał Stobiecki).... 229
Łódzki strajk studencki. Styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach, pod red.Krzysztofa Lesiakowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego& Narodowe Centrum Kultury, Łódź-Warszawa 2014, ss. 386 (EwelinaŚlązak)......................................................................................................... 233
Wojciech Franciszek Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945–1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 380 (Przemysław Waingertner)............................... 236
Kamil Piskała, Mieczysław Niedziałkowski – początki politycznej dzia-łalności i kształtowanie światopoglądu (1893–1918), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014, ss. 285 (Przemysław Waingertner).... 239
Stąd nasz ród. 30 lat „Na Sieradzkich Szlakach” 1985–2015, opracowanie zbiorowe, red. Z. Włodarczyk i in., Sieradz 2015, ss. 335, il., mapy(Anna Nierychlewska)................................................................................. 243
Ks. Karol Antoni Jachymczak, Dzieje parafii i miejscowości Łaznów (do2010 r.), Łaznów 2014, ss. 254 (Wojciech M. Wochna).............................. 251
Tomasz Romanowicz, Dzieje społeczności żydowskiej w Głownie, Głowno2014, ss. 144 (Leszek Olejnik)..................................................................... 253
SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź, 19 IX 2015 r. (Ilona Florczak)................................. 257
Sprawozdanie z nadania Janowi Tomczakowi godności Członka HonorowegoPolskiego Towarzystwa Historycznego (Jarosław Kita).............................. 261
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Miasto i wieś w XIX i XX wieku– procesy modernizacyjne”, Łódź, 18 IX 2015 r. (Agnieszka M. Kita)...... 263Wystawa – Ojciec Stefan Miecznikowski – „W tym mieście, które szczególnie stało mi sie drogie...”, Łódź, 7 XI 2014 – 1 III 2015 (Andrzej Żarczyński)... 265
Sprawozdanie z promocji książki pt. „Łódzki strajk studencki. Styczeń–luty 1981. Spojrzenie po latach”, red. K. Lesiakowski, Łódź-Warszawa 2014. Łódź, 27 II 2015 r. (Ewelina Ślązak)........................................................... 270
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ziemianie Mazowsza. Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową”, Ciechanów, 5 IX 2015 r. (Ewelina M. Kostrzewska)... 271
Sprawozdanie z wystawy „Pamięć utrwalona. Dary i nabytki Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z lat 2003–2014” w ramach obchodów 55-lecia Muzeum (Michał Sierba).............................................................. 274
Sprawozdanie z promocji czwartego tomu „Biuletynu Uniejowskiego”,Uniejów, 4 XII 2015 r. (Piotr Szkutnik)...................................................... 278
PRO MEMORIAM
Profesor Maria Nartonowicz-Kot (23 I 1950 – 26 XI 2015), (Jarosław Kita, Jan Szymczak)............................................................................................ 283


Klienci, którzy oglądali tą książkę oglądali także:

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania