książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 64 rok 2016

Rocznik Łódzki t. 64 rok 2016

Kita J. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-944310-6-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 284
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

14.00 zł


SPIS TREŚCI
Przedmowa (Jarosław Kita) .............................................................................. 13
Jarosław Kita, Sylwetka naukowa Profesor Marii Nartonowicz-Kot ............... 15
Bibliografia prac drukowanych prof. Marii Nartonowicz-Kot (Jarosław Kita) ... 27
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Alicja Szymczakowa, Właściciele Zadzimia w średniowieczu .......................... 37
Jan Szymczak, O Wspinkach z Będkowa i podziale ich majątku w 1464 roku raz jeszcze .................................................................................................... 59
Zbigniew Anusik, Elita władzy w Sieradzu w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego .............................................................................. 81
Marzena Iwańska, Nauczycielskie integracje i dezintergracje w Łodzi przed I wojną światową ........................................................................................ 101
Przemysław Waingertner, Zetowcy w okresie Wielkiej Wojny. Z dziejów pol-skiej irredenty w latach 1914–1918 ........................................................... 125
Witold Jarno, Formowanie oddziałów Wojska Polskiego w Radomiu na prze-łomie 1918 i 1919 roku .............................................................................. 139
Regina Renz, Życie towarzyskie i rozrywki duchowe mieszkańców między-wojennej Kielecczyzny .............................................................................. 157
Robert Litwiński, Policja wobec mniejszości narodowych w II Rzeczypo-spolitej ........................................................................................................ 169
Małgorzata Przeniosło, Władysław Jakowicki (1885–1941) – lekarz, legionista, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie .............................. 187
Krzysztof W. Mucha, Organizacja i struktura administracji szkolnej na terenie województwa łódzkiego w okresie międzywojennym ............................... 197
DROBNE PRACE I MATERIAŁY
Łukasz Ćwikła, Piotr III Wspinek z Będkowa starostą uniejowskim w 1493 roku ............................................................................................................ 213
Edward Wiśniewski, Realizacja „ustawy scaleniowej” w Zgierzu .................. 221
Tomasz Matuszak, Piotrkowskie koleje losów doktora Adama Feliksa Próchnika ................................................................................................... 231
Andrzej Wróbel, Polska Partia Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim – zarys dziejów ............................................................................................. 247
ARTYKUŁ RECENZYJNY
Przemysław Waingertner, Polityka historyczna „Księcia Redaktora”. O „paryskiej” antologii łódzkich historyków ........................................................... 263
RECENZJE
Krzysztof Grzegorz Latocha, Wojciech Malski (ok. 1380–1454) – wojewoda łęczycki i sieradzki oraz namiestnik królewski na Wielkopolskę, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 221 (Zofia Wilk-Woś) ............................. 273
Aneta Stawiszyńska, Łódź w latach I wojny światowej, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 805 (Przemysław Waingertner) ...................... 276
Violetta Wiernicka, Prawosławni w Łodzi, Łódź 2015, ss. 265 (Kamila Paweł-czyk-Dura) .................................................................................................. 280


Klienci, którzy oglądali tą książkę oglądali także:

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania